ALUMNI Liceu Artistik – Hajdar Danjolli – Piktor/pedagog

0
221

Hajdar Danjolli u lind me 26 Qershor 1954 në Kukës, Shqipëri. Nga viti 1969-1973 ka kryer Liceun Artistik “Jordan Misja” , Dega e Arteve Figurative në Tiranë. Nga viti 1974-1978 ka kryer studimet e Larta Universitare në Institutin e Lartë të Arteve (Universiteti i Arteve) në Tiranë dhe është diplomuar me titullin Piktor, Specialiteti Tekstil.
Në vitin 2017 mori gradën shkencore ‘Doktor’ në fushën Etnologji dhe Folklor, Specialiteti Etnologji, pranë Akademisë të Studimeve Albanologjike-Tiranë, me temë ‘Tekstilet popullore në Malësia e Gjakovës”.
2001 – 2019 – Pedagog (Atelje e Tekstilit) në Liceun Artistik “Jordan MISJA” Tiranë.
1989 – 1994 – K/Inxhinjer (Drejtues Teknik dhe Artistik) në Nd/ja Artistike Kukës.
1983 – 1987 – Pedagog (Atelje e Tekstilit) në I.L.A sot (Universiteti i Arteve) Tiranë.
– Aranxhimi dhe ngritja e Muzeut Historik në qytetin Bajram Curri – Tropojë.
Krijimi dhe realizimi në material i shtrojeve (tapiceri) për sallat e Muzeut dhe sixhaden murale (gobelinë) me dimensione 06 x 04 m, në hyrje të Muzeut.
1980 – Anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë.
1978 dhe nè vazhdim – Bashkëpunëtor Artistik në Kombinatin e Tekstileve, Tiranë.
1977 – 1989 – Arkitekt skene dhe Skenograf në Pallatin e Kulturës “Dardania”, B.Curri.
Programe mësimore
2016 – Programi mësimor i lëndës, Dega: ART FIGURATIV – PIKTURË . Specialiteti: TEKSTIL & MODË. Liceu Artistik “Jordan MISJA” Tiranë, Sistemi: 3- vjeçar në shkollat e mesme, klasa 10-të, 11-të, 12-të. Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
2010 – Programi mësimor i lëndës “Specialiteti TEXTIL & MODË”. Liceu Artistik “Jordan MISJA”. Për degën: Art Figurativ, klasa 11-të, 12-të, 13-të. Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
2007 – Programi mësimor i lëndës “Specialiteti TEKSTIL & MODË”.Liceu Artistik “Jordan MISJA”. Për degën : Art Figurativ, klasa e 13-të. Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
2006 – Programi mesimor i lëndës “Specialiteti TEKSTIL & MODË”.Liceu Artistik “Jordan MISJA”. Për degën : Art Figurativ, klasa e 12-të. Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
Ekspozita (Atelje e Tekstilit) Liceu Artistik “Jordan MISJA” Tiranë.
2002 – 2019 – Ekspozita. Projekte dhe realizime me materiale në Tekstil, në Atelje dhe ambiente të ndryshme në Liceun Artistik “Jordan MISJA” Tiranë. 2011 – Ekspozitë ndërkombëtare. “1+1 : Jetë dhe Dashuri”. Muzeu Historik Kombëtar dhe Cultural Heritage without Borders. Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë. 2010 – Projekte dhe realizime – Matura 2010. M. Historik Kombëtar, Tiranë. 2006 – Projekte dhe realizime, Shën Valentini – Q.N.K. – Tiranë. 2005 – Projekte dhe realizime– Matura 05.Galeria Kombëtare e Arteve Tiranë.
2004 – Projekte dhe realizime – Pranverë 04. M. Historik Kombëtar, Tiranë.
Studime Teorike
Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore kombëtare dhe nderkombëtare (konferenca, seminare)
27 Maj 2017, Second International Interdisciplinary Scientific Conference. GLOBALIZATION, VISION FOR A SUSTAINABLE FUTURE. IDEA Scientific Journal and. Institute of Migration, Development and Integration of Albania. Me temë: Compositional Method of the decoration of folk garments and textiles in Gjakova Hingland. Mënyra kompozicionale e dekoracioneve të veshje e tekstileve popullore në Malësinë e Gjakovës. ISBN 978-9928-242-00-06, ISSN 2466-4808.
30 Shtator 2016. UNIVERSITETI I TETOVËS. SEMINARI I X-të NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË. Letërsia shqipe në shekullin e XX. 30 Shtator – 01 Tetor 2016, Tetovë, me temë: Malësia e Gjakovës a mund të konsiderohet si muze në natyrë – shëmbuj nga terreni.
24-25 Maj 2013. THE 1-st INTERNACIONAL CONFERENCE ON “RESEARCH AND EDUCATION – CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE” ICRAE 2013. University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” The Faculty of Education Sciences. Me temë: Artistic Values of cushions and their coversin in the mens chamber – Higlands of Gjakova. Vlerat artistike në këllëfët e jastekëve të odës së burrave – Malësia e Gjakovës. ISSN 2308-0825.
5 Tetor 2012. Konferencë shkencore gjithëkombëtare “IDENTITET KULTUROR SHQIPTAR NË 100 VJET” në Universitetin e Arteve Tiranë, me temë: Dekoracionet tradicionale të tekstileve nga Malësia e Gjakovës, lidhjet me pikturën dhe artet. ISBN 978-9928-141-14-9.
Artikuj në revista dhe periodike shkencore kombëtare dhe nderkombëtare
Mars 2017. Tetovë. INTERNATIONAL JOURNAL ANGLISTICUM LINGUISTICS & INTERDISCIPLINARY STUDIES. Me temë: The Diversity of Decorative Clothing Popular Textile in the Highlands of Gjakova. Larmia dekorative e Veshjeve –Tekstileve popullore në Malësinë e Gjakovës. Volume 6 Number 3 March 2017.
p-ISSN 1857-8179 e-ISSN 1857-8187. ICV Impact Factor: 6.88.
Nr. 15/2016. INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA. UNIVERSITETI NDËRKOMBËTAR I STRUGËS. THE HERITAGE, Revistë periodike. Nr. 15/2016. Botim shkencor i Universiteti Ndërkombëtar të Strugës, me temë: Two more objections for the museum in Bajram Curri contry. Edhe dy objeksione për muzeun në qytetin Bajram Curri. ISSN 1857-7482. 10.21520/R.15-2016.
Prill 2016. Tetovë. ANGLISTICUM A MULTI – DISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. Me temë: Types and Variants of Garments and Textiles in the Highlands of Gjakova. Tipet dhe variante të veshjeve dhe tekstileve në Malësinë e Gjakovës. Volume 5 Number 4 April 2016. p-ISSN 1857-8179 e-ISSN 1857-8187. ICV Impact Factor: 6.88.
Maj 2016. Tiranë. GLOBAL CHALLENGE. REVISTË SHKENCORE PERIODIKE. Botim i Akademisë Diplomatike Shqiptare. Me temë: Oda e burrave në Malësinë e Gjakovës si trashëgimi deri në ditët e sotme. Volumi V, numri 2, Tiranë, Maj 2016. ISSN 2227-8540. ISSN 2312-5748 (Online).
Ekspozita Personale
2021 – Ekspozita “THE PAST HAS NOT PASSED”,Curator Artan Shabani, Promenade Gallery Vlorë, Albania. 2012 – Universiteti i Arteve Tiranë.”Identitet kulturor shqiptar në 100 vjet”.“Ekspozitë me motive të etnokulturës shqiptare”. 1995 – Pallati i Kulturës “Hasan Prishtina” Kukës. – Teknika të ndryshme. 1989 – Pallati i Kulturës “Hasan Prishtina” Kukës. – Tekstile. 1987 – Muzeu Historik Tropojë. – Tekstile dhe Skenografi. 1987 – Muzeu Historik Tropojë. – Teknika të ndryshme. 1981 – Pallati i Kulturës “Dardania” B.Curri. – Skenografi. 1979 – Pallati i Kulturës “Dardania” B.Curri. – Teknika të ndryshme.
Disa nga Ekspozita Kolektive
2020 – Promenade Gallery Vlore. RITME SHQIPTARE, ART,TRASHËGIMI, KULTURË. Korrik – Shtator 2020 Ministria e Kulturës, Instituti i Politikave të Qëndrueshme. Kurator Artan Shabani. 2020 – Drawing Room, Works on Paper Promenade Gallery Vlorë, Albania 02 – 26 June 2020. Curated by Artan Shabani. 2019 – Galeria e Arteve “Vilson Kilica” Fier, Ekspozitë me pjesëmarrje të artistëve figurativë të Liceut Artistik “J. Misja” Tiranë, “J. Xoxa” Fier. 2019 – SIGAL BUSINESS CENTER Tiranë, Ekspozitë pikture UNIQ’ART. “SIGAL UNIQA 20 vjet”, 22.02.2019 – 25.03.2019. 2013 – Galeri ”+Art Caf’e” , Valdrin, Kukes. ”Looking forward”. 2012 – U.A.T. Universiteti Amerikan Tiranë. EXPO: Mjeshtër të Arteve të Aplikuara. 2005 – Galeria e Arteve Prishtinë, Ekspozitë “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, Strateg dhe Diplomat”. 2005 – Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë. Konkursi “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, Strateg dhe Diplomat”. 2005 – Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë.“Artist, Mësues dhe Profesionist”. 2002 – “Bienale e 4-et Ndërkombëtare “RACIBORZ 2002”- Poloni. 1996 – Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë. “Onufri 96”. 1995 – Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë. “Onufri 95”. 1990 – Pallati i Kulturës “Hasan Prishtina” Kukës. Ekspozita vjetore. 1982 – Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë. Eksp. “70 vjetori i Pavarësisë”. 1982 – Kombinati i Tekstileve, Tiranë. Ekspozitë me projekte për Tekstile. 1981 – Ekspozita e Kulturës Popullore në Shkodër. 1980 – Kombinati i Tekstileve, Tiranë. Ekspozitë me projekte për Tekstile. 1979 – Kombinati i Tekstileve, Tiranë. Ekspozitë me projekte për Tekstile. 1979 – Pallati i Kulturës “Dardania” qyteti B.Curri. Ekspozita vjetore……..
Shpërblime
1988 – Medalje “Naim Frashëri”. Për krijimin dhe realizimin me cilësi të veprave artistike dhe muzeale në Muzeun Historik të rrethit Tropojë.
1984 – Akorduar nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës, Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, orari i reduktuar nga 8 orë punë, në 6 orë.
1981 – Fletë Nderi nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës. Për EKSPOZITA KOMBËTARE E
KULTURËS POPULLORE, Shkodër.
1980 – Anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë.
1979 – Galeria Kombëtare e Arteve, Çmim inkurajues, Kompozim për project gobelinë “Për
Shqipni”.
1978 – Takim i Teatrove në Shkodër, çmim i I-rë për skenografinë e dramës “Përmbytja e Madhe”.
Disa nga veprat e tij ndodhen në Galeri dhe Koleksione Private sin në:
Galeria Kombëtare Tiranë, Shqipëri, Kosovë, Mali i Zi, Greqi, Angli, Gjermani, Austri, Hollandë, Poloni, Egjypt, Afrikë, Sh.B.A etj.

Kan være kunst
Kan være kunst
Kan være et billede af 2 njerëz, folk, der står dhe E brendshme
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Burimi/Facebook/ALUMNI Liceu Artistik