Bullizmi Kibernetik

0
491

Me zhvillimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, komunikimi në internet po bëhet më aktiv sesa takimet ballë për ballë në jetën e përditshme. Ky komunikim në internet eshte duke u zhvilluar me hapa galovante, përshpejtohet, veçanërisht pasi shpërndarja dhe përdorimi i smartphone-ve bëhen më të përhapura. Ne hapësirën kibernetike,kjo menyrë e të komunikuarit ka avantazhin që njerëzit të jenë në gjendje të jenë në kontakte në çdo moment, kudo përtej kohës dhe vendit, ndërsa shkaktojnë një larmi pasojash te panumerta . Tipikja është ngacmimi në internet, i cili është një problem serioz për adoleshentët që kanë komunikim aktiv . Analiza statistikore nga studimet më të fundit kanë arritur në perfundimin se lloji më i madh i ngacmimit në internet midis adoleshentëve është abuzimi verbal i cili është mesazhi I menjëhershëm. Për më tepër, format më të shpeshta të viktimave të ngacmimit në internet dhe autorëve të ngacmimit në internet ndodhin midis individëve. Por nuk mjaftohet me kaq. U analizua korrelacioni midis marrëdhënieve ndërpersonale të adoleshentëve dhe shkallës së përvojës në ngacmim në internet dhe u analizuan faktorë të ndryshëm të ngacmimit në internet, siç janë faktorët psikologjikë. Si rezultat, u zbulua se ndërveprimi me prindërit dhe besueshmëria e miqësisë kanë një korrelacion negativ me përvojën e ngacmimit në internet.
Shoqëria moderne tashmë ka një marrëdhenie shumë të ngushtë me teknologjinë e informacionit si dhe nendegët e saj ,pra teknologjia inteligjente e shume te tjera . Sidoqoftë, ndërsa këto teknologji na ofrojnë përfitime të ndryshme, ato gjithashtu shkaktojnë ndikime të ndryshme negative. Ndër ndikimet e ndryshme negative, ngacmimi në internet është tipik, duke na shkaktuar jo vetëm probleme mendore, por edhe sociale dhe ekonomike. Sidomos për adoleshentët, vlerat dhe personalitetet e të cilëve nuk janë përcaktuar ende, devijimet nga hapësira kibernetike shkaktojnë një sërë problemesh, duke përfshirë ketu dhe ndërhyrjet akademike. Me popullarizimin e telefonave inteligjentë, adoleshentët gjithnjë e më shumë zotërojnë dhe përdorin smartphone. Kështu, ngacmimi në internet mund të jetë një fenomen më serioz shoqëror në të ardhmen për adoleshentët dhe kërkon parandalimin dhe trajtimin e duhur.

Bullizmi virtual ose sic njihet ndryshe ,kibernetik ,nga adoleshentet perfshihen përkatësisht nxënës të shkollës fillore, 9-vjecare por edhe te shkollës së mesme . Ndër llojet më të zakonshme të ngacmimit ne internet mund te permendim dhunen verbale dhe forma me e zakonshme ndodh mes individeve .
Ngacmimi në internet është përcaktuar si “një akt ose një fenomen që ngacmon vazhdimisht një person specifik në botën kibernetike”. Me fjalë të tjera, kjo i referohet veprimit të ngacmimit të vazhdueshëm të një kundërshtari duke përdorur mesazhe të smartphone, mesazhe me tekst të telefonit celular dhe mjete të tjera të komunikimit në internet si SNS (Shërbimi i Rrjetit Social) posta elektronike dhe tabela elektronike të buletinit. Nga ana tjetër, kur një veprim i ngacmimit në internet zgjerohet më tej, ai mund të përhapë informacione të rreme në lidhje me viktimën ose të ekspozojë informacionin personal të viktimës në site të paligjshme ose të pahijshme siç janë faqet e trafikimit seksual. Një abuzim dhe shpifje e tillë verbale në internet është e vështirë të fshihet plotësisht sepse kaq shumë njerëz shikojnë dhe përhapin informacionin në të njëjtën kohë. Gjithashtu eshte një problem serioz shoqëror që përhapet gjerësisht në një periudhë të shkurtër kohe, duke shkaktuar tronditje vizuale nga videot dhe fotografitë e përbëra.


Ngacmimi në internet përfshin komente ose mesazhe të dëmshme, foto poshtëruese ose foto të përbëra dhe të gjitha veprimet që mund të shkaktojnë shqetësim për palën tjetër, të tilla si postimi i videoklipeve ose bombave me tekst (mesazhe, që është një akt i dërgimit të shumë mesazheve me tekst në të njëjtën kohë), bllokim masiv i lajmëtarëve, refuzim kolektiv i kërkesave për miqësi, ndjekje dhe përhapje e informacioneve të rreme. Ky ngacmim në internet ka një larmi karakteristikash sepse bëhet në një hapësirë ​​virtuale të quajtur hapësirë ​​kibernetike, ndryshe nga bota reale ku ngacmimi është drejtpërdrejt ballë për ballë. Ndërsa ngacmimi në internet bëhet përmes shërbimeve të ndryshme të ofruara nga pajisjet dixhitale, ajo bëhet në një larmi formatesh dhe metodash, në varësi të llojeve të ndryshme të komunikimit që ofrojnë shërbimet dixhitale. Për më tepër, përhapja është shumë e shpejtë pasi jo vetëm i dorëzohet menjëherë viktimës sipas atributeve të rrjetit që lidhen në kohë reale, por gjithashtu, pasi të postohet, abuzimi verbal ose shpifja përhapet shpejt përmes klonimit pa kufizime kohe ose vendi. Bullizmi mund të bëhet në çdo kohë përmes botes elektronike, kështu që viktimat kanë gjasa të pësojnë dhunë pa kriter gjatë gjithë kohës. Kësaj i shtohen tronditjet audiovizive si videot, fotot dhe regjistrimet me zë; intensiteti i dhunës bëhet edhe më i madh. Me ngacmim në internet, është gjithashtu e vështirë të përcaktohet se kush është autori në të vërtetë sepse kryesi mund të vjedhë një identitet nga një shërbim në internet ose të hapë një adresë emaili anonim për të fshehur identitetin e tij ose të saj. Njëkohësisht, në shumicen e situatave të këtilla ndodh që ngacmimi në internet do të zhvillojë një aspekt më brutal pasi është e vështirë për autorët e krimit të njohin me saktësi se sa dhimbje vuan viktima sepse nuk janë ballë për ballë. Në veçanti, ngacmimi në internet midis adoleshentëve është i vështirë për tu zbuluar siç duhet nga të rriturit, siç janë prindërit dhe mësuesit, kështu që është e mundimshme ta pikasesh që viktima po vuan nëse nuk zbulon drejtpërdrejt pasojat . Bullizmi kibernetik ka nje sere karakteristikash. Së pari, ajo ka anonimitet dhe një karakter jo-ballë për ballë. Identitetet e sulmit nga ngacmimi në internet janë anonime dhe tiparet e ngacmimit në internet i pengojnë ata të shohin reagime emocionale nga viktimat, të tilla si zemërimi, ankthi dhe nervozizmi. Për këtë arsye, edhe ngacmimi në internet pa dashje, aksidentale nuk mund të përmbahet menjëherë. Në të kundërt, komunikimi ballë për ballë, ku dikush mund të shohë ndryshimet e mimikes ,dhe emocionet e viktimave, mund të rregullohet në përputhje me reagimin e personit tjetër. Kur ngacmohet jashtë linje, edhe komunikimi joverbal i kryerësit ofron një të dhënë shoqërore, kështu që qëllimi i tij mund të lexohet. Në hapësirën kibernetike, mungesa e komunikimit ballë për ballë çon në më pak mundësi për të dhëna shoqërore. Anonimati dhe tipari jo-ballë për ballë mund ta bëjnë më të lehtë harrimin e aspekteve njerëzore të synimit të ngacmimit në internet, duke e bërë autorin e veprës më agresiv. Së dyti, kryesi i veprës ka akses për viktimën përtej kohës dhe vendit. Hapësira kibernetike mund të arrihet në çdo kohë dhe kudo nga një sulmues për sa kohë që pajisjet elektronike të viktimës janë të ndezura. Ngacmimi në internet dhe ngacmimi jashtë linje ,të dy kanë një ndikim negativ në viktimën, por viktimat e ngacmimit tradicional mund të paktën të marrin frymë nëse largohen nga skena e ngacmimit. Sidoqoftë, viktimat e ngacmimit në internet mendojnë se nuk ka vend të sigurt 365 ditë në vit. Viktimat mund të fikin kompjuterët ose celularët e tyre, por posa të ndizin përsëri pajisjet e tyre, shkrimet dhe teksti makth shfaqen përsëri. Ngacmimi në internet ka gjasa të vazhdojë si “ngacmim pa ndalim” sepse as autori dhe as viktima nuk janë të lidhur në hapësirën dhe kohën fizike. Karakteristika e tretë është një zgjatim i dhunës reale. Ngacmimi në internet ndodh kryesisht në lidhje me realitetin, sepse hapësira kibernetike dhe hapësira reale janë në një vijë të vazhdueshme. Hapësira kibernetike shkakton veprime hakmarrjeje për provokimin e personit më lehtë sesa në realitet. Ndonjëherë, hakmarrja për një përvojë të vërtetë realizohet në hapësirën kibernetike. Karakteristika përfundimtare është vështirësia në njohjen e pasojave. Në një situatë tradicionale ngacmimi midis adoleshentëve, autori i krimit kërcënon viktimën që të mos informojë prindërit ose mësuesin e tij. Sidoqoftë, me ngacmim në internet është e lehtë të fshehësh faktin se viktima po ngacmohet. Kjo pasi vetë viktima duhet të izolohet nga pajisja dixhitale. Kështu, ngacmimi në internet shpesh çon në situata shumë serioze për të cilat prindërit ose mësuesit nuk jane ne dijeni.
Për të zgjidhur ngacmimet kibernetike tek adoleshentët, zakonishit propozohet si me poshte . Së pari, mënyra më e mirë për të zgjidhur kesi lloj ceshtjesh tek adoleshentët është parandalimi, jo shërimi. Ajo që nevojitet mbi të gjitha për parandalimin është forcimi i edukimit të etikës së informacionit dhe komunikimit për ta.Eshtë e nevojshme të sigurohen programe pas shkollës dhe leksione të ndryshme speciale, si dhe arsim publik i ofruar nga shkollat. Së dyti, duhet të sigurohen mjete të ndryshme për viktimat e ngacmimit në internet për të raportuar pasojat e tyre me drejtësi. Me fjalë të tjera, ata duhet të jenë në gjendje të raportojnë abuzimin shpejt përmes peticioneve civile në internet, dhe ata gjithashtu duhet të dinë procesin e trajtimit të raportit të tyre në mënyrë transparente. Së treti, adoleshentët duhet të inkurajohen të përdorin media jo në kohë reale . Në rastin e mediave jo në kohë reale, ata mund të përmbahen nga veprimet e tyre dhe gjithashtu të anulojnë veprimet e tyre. Së katërti, duhet të ketë më shumë mundësi për të përmirësuar ndërveprimin me prindërit në shtëpi, dhe një larmi programesh duhet të ofrohen për të rritur besimin me miqtë.

  • Dorentina Zema, Perfaqësuese e Forumit Rinor të Egos.