Eleonora N.Qeparoi – NENE TEREZËS

0
557

Ne Respekt te Emrit, Lavdise dhe Nderit te Saj!
Saint Teresa of Calcutta
26 August 1910 – September 5, 1997.
Happy Birthday in the Heaven!

” Peace begins with a smile.
If we have not peace, it is because
We have forgotten that,
We belong to each other ”

NËNË TEREZËS

Ti linde si një gonxhe në tokën amtare
Një Gonxhe nga bimët e rralla në male,
Si ato që mbijnë mbi shkëmbenj alpinë,
Çele lule, lule, të shumta në çdo stinë!

Petalet flutra u nisën në Globin e madh,
Emblema mes paralelesh e meridianësh,
Mbi qiellin e kaltërosh çuditën dynjanë!

Mision të Madh përsipër kishe marrë,
Fytyrës nuk i bëre kosmetike si gratë,
Flori nuk mbajte te duart, as në gushë,
Ajo me brazda e rrudha ishte mbushë!

Brazda të thella si ato të tokës amtare
Te thella si dhimbja për njerëz te pafaj,
Rrudhat i ngjanin tokës sonë, t’ ashper.

Rrudhat u shtuan se duart engjellore,
Preknin trupat e pashpresë njerëzore…
Nga duart e tua ata merrnin serish jetë
Shpirti Shenjtor, kish ndjesi të vërtetë!

Ishe një grua e vogël, e pakët e imcake,
E pakët në trup, po në shpirt Gjigande!
Cdo përçapje bekonte rrjedhën e jetës,
Vigane ne dhimbje, vigane mbi vdekje!

Plagë sherove me fjalën e Zotit në gojë
Magjia e jetës, u behej triumf mbi lotët!
Bota të Nderon, me Lavdi si Shënjtore,
Nëna Jonë Terezë, Nëna jonë Madhore!

Krenarë jemi, Bije e tokes se desheruar,
Të jetuam dhe bëmat e Tua I adhuruam!
Nga madhështia e Shpirtit ne u bekuam!

Lutjet që kushtove për vendin ku ke lerë,
Qofshin për tokën amëtare një emblemë
Qofshin për popullin tone, pasuri e vlerë!

© ELKO
Eleonora N.Qeparoi
IWA’s Member.
( Në 100 vjetorin e Saj )
26 Gusht 2010, Stamford.
For Mother Theresa’s of Calcutta
AUGUST 26, 1910 – SEPTEMBER 5, 1997.
Dedicated my poem, for the 100 Anniversary.

Mother Teresa’s

You grow up as a Bud in our native land,
A Bud from rare plants in the high mountains,
Like those who are grown between Alpine stones,
They bloom their flowers in the four seasons!

Colorful petals as the butterflies,
Flow and covered the entire Globe,
Emblems spread to the meridians and parallels,
Even the blue sky, adorned and amazed them!

Mother Teresa,
You dedicate your life to the Great Mission,
You were not wearing makeup in your face,
Either necklace or gold jewelry in your hands…
You had before the time wrinkles,
With deep cracks, such as our motherland!

Your heart feels the pain, of the innocents,
Cracks in the skin were similar, to our thirsty land,
They resembled eager,
Cause you worked hard, to solve people lives!

This adversity grew all the times,
However, your hands touched
The hopeless people body,
From your hands, they pick up a new light!

You were a small woman, like a rare pearl…
Small in the body, but a giant in your soul!
In each collision, God-light lift up many lives,
You resisted as a Giantess in pain,
Also, Giantess in the lost!

Your lips used the Divinity Words,
You cover the wounds with magic love,
Lots of tears welled up in your face…
But you kept people alive,
Giving a new breath from your breath!

You become the World’s Saint,
You make us proud,
Daughter from Albanian land!
We closely watched your life;
We learned about your deeds,
We amused with the Glory and Mercy,
Of your precious heart!

Your prayers for our people,
And your amazing spiritual support,
Whatever …let’s be as the rain of gold!
Let’s be the wrath of blessing,
For all people who suffer in this World!

We always believed in your PRAYER,
As well as God’s hands,
To regenerate and heal the weak World!

© ELKO N. Qeparoi
Eleonora Gjoka,
IWA’s member, New York.