Janulla Rrapi – Leter Ambasadores te Shteteve te Bashkuara Yuri Kim

0
229

Leter Ambasadores te Shteteve te Bashkuara Yuri Kim, gjithashtu falenderoje antarin e bashkise New Yorkut z. Mark Gjonaj per ndihmen e madhe qe ben per te gjithe shqiptaret per cdo problem qe kane .. Cdo jave na sjellin ushqime per gjendjen e epidemise qe pushtoje gjithe boten…
Unë quhem Janulla Rrapi, jam qytetare amerikane për 26 vjet.
Pse shteti me ligjet më të forta në botë, SHBA, njohu persekutimin e familjes time, djalit tim Renato Rrapi dhe na mori në mbrojtje, ndërsa shteti i Edi Rames ku djali im ishte gjymtuar përmes torturave, nuk e njeh atë të ligjshëm … Ju gjithashtu dini shumë mirë për pronat .. për të ardhur tek pronari … Shikoni pronat në bregdet, ne i kemi ato me dokumente .. është një pronë e rrallë e quajtur Krorez dhe Zhubden në fshati Saint Vasil afër Sarandës, eshtë pronë e të gjithë fshatarëve. Kryetari i Qytetit të New York-ut ju dërgoi një email dhe stafi juaj dërgoi këtë përgjigje dhe përgjigja juaj ishte kjo ..
Këshilltari Gjonaj
Ambasada kërkoi që zgjedhësi juaj të drejtohet në kutinë e emailit të Shërbimeve Qytetare Amerikane: ACSTirana@state.gov. Situata e përshkruar më poshtë nuk është e pazakontë, për fat të keq. Ju lutem më tregoni nëse mund të kemi ndonjë ndihmë tjetër.
From: West, Keith E [WestKE@state.gov]
Letter to the Ambassador of the United States Yuri Kim, also thank the member of the New York City Hall, Mr. Mark Gjonaj for the great help he makes for all Albanians for any problem they have .. Every week they bring us food for the state of the epidemic that has invaded the whole world …
My name is Janulla Rrapi, I have been an American citizen for 26 years.
Why the state with the strongest laws in the world, the USA, recognized the persecution of my family, my son Renato Rrapi and took us into protection, while the state of Edi Rames where my son was mutilated through torture, does not recognize him legal law and compensation … You also know very well about the properties .. to come to the owner … Look at the properties on the coast, we have them with documents .. it is a rare property called Krorez and Zhubden in the village Saint Vasil near Saranda, It is the property of all the villagers .. The New York City Mayor sent you an email and your staff sent this reply and your reply was this ..

Burimi/Facebook