Jozefina Çoba Topalli – Per nje Shqiperi me te mire!

0
198

Pjese nga programi ekonomik i Levizjes per Ndryshim.
Qellimi: Rritja e mireqenies dhe e sigurise se qytetareve. Krijimi i kushteve te nevojshme per te ndertuar nje jete normale ne Shqpiperi , me qellim uljen e fluksit te emigracionit apo te boshatisjes se vendit.
5 Prioritet e medha per nje ekonomi me jeshile, digitale dhe inkluzive!

 1. Krijo mundesi te gjera punesimi.
 2. Investo ne edukim, shendetesi dhe infrastrukture
 3. Me ndihmen e sektorit privat, fuqizo mbrojtjen sociale per te luftuar pabarazine dhe varferine.
 4. Rimendo sistemin e taxave per te promovuar drejtesi me te madhe. Nxit incentiva per te mbrojtur ambjentin.
 5. Angazhim per shpenzime eficiente dhe transparente!
  Kapitulli I
  1 .Rritja e pergjithshme e ekonomise permes Reformave te rendesishme strukturore !
 6. Krijimi i vendeve te punes dhe lufta kunder korrupsionit si sfidat kryesore per te nxjerre vendin nga kriza!
 7. Terheqja e investimeve te huaja .
 8. Mbeshtetja e bizneseve te vogla e te mesme si motorri i zhvillimit te ekonomise.
 9. Reformimi dhe thjeshtesimi i sistemit fiskal
 10. Ulja e burokracise , mos ndryshimi i shpeshte l i taksave per bizneset dhe zbatimi i shtetit ligjor.
 11. Detyrimi ligjor qe nepunesit e administrates tatimore te mos kene te drejte te ushtrojne kontroll me shume se 2 here ne vit ne ambjentet e biznesit.
 12. Bashkerendimi i perpjekjeve kundra ndryshimit te klimes me qellim shmangien e permbytjeve nga Veriu ne Jug!
 13. Lufta kundra varferise ekstreme me qellim qe ne 2 vitet e para te ulet me 30% mjerimi ne Shqiperi.
 14. Miremenaxhimi i parase publike
 15. Ulja e borxhit publik ne standartet e kerkuara nga BE.
 16. Shfuqizimi i ligjit ekzistues te kthimit e kompensimit te pronave . Kompensimi i ish pronareve permes tokave te lira shteterore ne proporcion me vleren aktuale te prones se njohur.
 17. Mbyllja brenda mandatit e shlyerjes se te gjithave kesteve per ish te persekutuarit.
 18. Krijimi I zonave të lira dhe parqeve industriale si gjeneratorë të fuqishëm punësimi,prodhimi dhe thithjeje të teknologjive të reja.
  14.Shumëfishim i nivelit aktual të ulët të kreditit dhe funksionimi I bursës.

Burimi/Facebook