Kastriot Dervishi – Rrjeti sekret i Sigurimit të Shtetit dhe kategoria “armike” në fund të vitit 1988

0
92

Në tabelën e mëposhtme paraqiten sipas rretheve:
1-Rrjeti sekret (agjentët dhe informatorët). Të dhënës i mungojnë rezidentët dhe strehuesit.
2-Kategoria “armike”, të kategorizuar në përpunim aktiv 2A, kontroll operativ 2B, përpunim paraprak PP dhe kontingjente.
-Siç shihet në shkallë vendi ishin 1210 agjentë dhe 6708 informatorë, të cilët kishin një fiktivitet
Nga përpunimet dhe regjistrimet, në shkallë vendi ishin:
-2998 persona që ndiqeshin në 2A
-12790 persona në kontroll operativ 2B
-717 persona në përpunim paraprak (masë e përkohshme)
-64702 në listën e kontingjenteve. Këto ishin vetëm me lista dhe jo me dosje. Kontingjente quheshin “njerëzish të deklasuar, me përbërje e qëndrim të keq politik, të infektuar me ideologji reaksionare”.

Burimi/Facebook