Martin Berishaj – O tempora, o mores!

0
74

Çka pritet dhe cili do te jene hapi tjeter i diplomacise se Shqiperise zyrtare ?
kur ajo; pranon (!) ta quajne ne territor te vet lumin Cem (Cijevna) dhe Trijeshin (Zatrijebač)! duke e legalizuar ate me vetedije te plote.
Ajo si shtet, jo vetem qe leshoi pè por edhe u nenshtrua si subjekt i te drejtes nderkombetare karshi Malit te Zi duke e pranuar ta quajne ne gjuhe sllave dhe jo ne gjuhe shqipe piken e kalimit te perbashket kufitar -Cemi i Trijeshit por Zatrijebacka cijevna!!!
Ne drejten nderkombetare ekziston parimi qe, kur vendosen pika te perbashketa kufitare, shtetet veç e veç kane per obligim te shkruajne ne gjuhe te vet ( pra ne rastin konkret – ne gjuhe shqipe emertimin, toponimin Cemi i Trijeshit) dhe Mali i Zi ne gjuhen e vet, sepse ne kete menyre jetesojne qenien e tyre politike.
Si rregull pika e kalimit te perbashket kufitare do t’u mundësojmë udhëtarëve të kalojnë kufirin shtetëror më shpejt dhe më lehtë, pasi ata do të ndalen vetëm një herë për shkak të kontrollit të hyrjes dhe daljes nga të dy vendet, dhe jo më shumë se katër herë si më parë.

Burimi/Facebook