NË KËTË POSTIM, DO TË LEXONI ZBULIMIN E DY MISTEREVE, MË TË MËDHA TË NJERËZIMIT, QË JANË DISKUTUAR MË SHUMË KOHËT E FUNDIT, NË SHKALL BOTËRORE.

0
71

1 kush ishte NË FILLIM? 2 a është i vërtetë TRINITETI i Krishter? Shumë studiues të huaj dhe shqipëtar, kanë arritur në një pikë të vetme, duke thënë që gjuha Shqipe është ÇELSI, për të zbuluar misteret e shkrimeve të lashta. Por studiuesit që thonë gjuha shpipe ështe çelsi, e kanë gabim. Se gjuha shqipe është vulosur nga ai që ishte Në fillim, ai është dhe do të jetë në jetë të jetve, dhe ai ka komunikuar, komunikon dhe do të komunikoj me numra, dhe ka 10 numra 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 kombinimi i numrave të çon drejt pafundësis. Këtu keni hyrë në pjesën shkencore, për të sfiduar më të zgjuarit e botës. As alfebeti Hebraik, as Aramaik, as Arab, as Grek, as Italia, dhe as Anglez, nuk mund të hapë vulat për të konfirmuar kodet e atij që ishte Në fillim. Për kabalistat Hebrenjë Alfabeti Hebre me 22 shkronja, njihen si tulla që Zoti krijoi Universin, këtë e thonë Hebrenjtë por jo çdo gjë që thonë ata është e vërtetë. Thuhet që Kabala e ka zanafillën nga Babilonia lashtë, më pas e përvetsuan Hebrenjtë, por këta të fundit përvetsun komplet historin botërore, tani studimi i Kabala është e hapur në të gjithë botën, secili komb ka kombinuar alfabetin e tij, Europinat kanë kombinuar Alfabetin Latin, ata provuan çdolloj mënyre, e numëruan Alfabetin sipas radhës (A,1.B,2.C,3.D,4.E,5.F,6.G,7.H,8.I,9.J,10.K,11.L,12.M,13.N,14.O,15.P,16.Q,17.R,18.S,19.T,20.U,21.V,22.W,23.X,24.Y,25.Z,26) nuk nxori rezultat. E provuan nga 1 deri në 9 (A,1.B,2.C,3.D,4.E,5.F,6.G,7.H,8.I,9- J,1.K,2.L,3.M,4.N,5.O,6.P,7.Q,8.R,9-S,1.T,2.U,3.V,4.W,5.X,6.Y,7.Z,8) as kjo nuk nxori rezultat. E provuan (A,1.B,2.C,3.D,4.E,5.F,6.G,7.H,8.I,9.J,10.K,20.L,30.M,40.N,50.O,60.P,70.Q,80.R,90.S,100.T,200.U,300.V,400.W,500.X,600.Y,700.Z,800) as kjo nuk nxori rezultat, për të zbuluar dhe konfirmuar kodin e vërtetë e atij që ishte NË FILLIM. Pavarsisht se Kabalistat më të mëdhenj në botë, njihen Hebrenjtë ata e kanë kombinuar alfabetin numerik, në forma të ndryshme për të zbulur misteriet, as ata nuk kanë nxjerrë rezultat. Ata kanë bërë shumë hulumtime, nuk e them unë e thotë Kabala do e zbuloni pak më poshtë. Po vazdoj më tej, për të zbuluar kodin që konfirmon, se Alafabeti Shqipë është çelis i vulave.
Ja çfarë shkruan Daniel 9:2 kuptova nga librat numrin e viteve në të cilët, sipas fjalës të Zotit që i ishte drejtuar Jeremias duhet të kryheshin shkretimet e Jeruzalemit, domethënë shtatëdhjetë vjet. 24 Shtatëdhjetë javë janë caktuar për popullin tënd. 25 Prandaj dije dhe kuptoje se, që kur ka dalë urdhri të restaurohet dhe të rindërtohet Jeruzalemi deri te Mesia, princi, do të duhen shtatë javë. Danieli thekson 70 javë, dhe 7 javë, java ka 7 ditë, ky është misteri i numrit 7 prandaj Zoti urdhëroj Hebrenjtë që dita e 7 Shabat të jetë pushim. Fjala hyjnore shqipë ATDHE, mbante të fshehur misterin e numravet 7-70. Në gjuhën hyjnore Shqipe përdoren dy dialekte, Gegërisht dhe Toskërisht.Toskërishtja ngjason shumë me gjuhën letrare shqipe. Po vazhdoj me zbulimin e misterit sipas dialektit Gegërisht, të numrit 7 shkruhet (shtAT) pa Ë në fund doli AT. Numri 70 shkruhet (shtATDHEt) pa J dhe Ë në fund. (AT-DHE ) fjala (AT) në gjuhën hyjnore Shqipe, do të thotë baba. Kodi 70 javë llogaritet 70×7=490:4×9=(36). Dhe kodi 7 javë nxjerrë të njëjtin rezultat. 7×7=49:4×9=(36). Alfabeti shqip ka 36 shkronja që formon rrethin 360 gradë, dhe luan rolin e inverterit që kthen numrat në shkronja, dhe shkronjat i kthen në numra. Kjo ve vulën që është Alfabeti Shqip ÇELSI. Gjuha shqipe është e vulosur, me fjalë kyçe, për të konfirmuar kodet e atij që ishte Në fillim. Në gjuhën letrare kanë shtuar shkronjën Ë në fund të fjalve që është e pa vlerë, ndërsa te lidhjet është e domosdoshme gjë, më, në, një, që, të. Gjuha shqipe duhe të shkruhet si lexohet shkronja Ë në fund është kotsi, gjuha shiqipe është hyjnore dhe të gjitha vulat para biblës të biblës dhe mbas biblës janë hapur, pa shkronjën Ë në fund. Alfabeti hyjnor Shqip ka 36 shkronja, do mbledh shkronjat nga A,1 deri në ZH,36: A,1+B,2+C,3+Ç,4+D,5+DH,6+E,7+Ë,8+F,9+G,10+GJ,11+H,12+I,13+J,14+K,15+L,16+ LL,17+M,18+N,19+NJ,20+O,21+P,22+Q,23+R,24+RR,25+S,26+SH,27+T,28+TH,29+U,30+V,31+X,32+XH,33+Y,34+Z,35+ZH,36=666. Ja çfarë shkruan Zbulesa 13:18 Këtu është urtia. Ai që ka mend, le të bëjë llogari numrin e bishës, sepse është numër njeriu; dhe numri i tij është gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë (666). Llogarin do e bëjë më poshtë, për të zbuluar misterin e numrit 666. ). Po hap vulën LLOGARI NUMRIN E BISHËS: LL,17+O,21+G,10+A,1+R,24+I,13+N,19+U,30+M,18+R,24+I,13+N,19+E,7+B,2+ I,13+SH,27+Ë,8+S,26=292:2x9x2=36. Kabala e konfirmon vetë se kush alfabet është çelsi për të hapur miserin Kabala, për ta konfimuar, po hap vulën KABALA: K,15+A,1+B,2+A,1+L,16+A,1=36. Kabala,36 konfirmon që çelësi i mistereve, duhe të ketë 36 shkronja si alfabeti hyjnor Shqipë, dhe duhet përdorur në linjë të drejtë si e kam përdorur unë, që mblidhet gradualisht duke formuar rrethin 360 gradë që simbolizon pafundësinë, prandaj është më e pastër dhe më e kuptueshme si numerologji, dhe korigjon gabimet e vulave, se nuk të lënë vulat e tjera të gabosh. Prandaj mos u keq kuptoni me alfabetin që ka shkronja Latine, shkronjat janë Latine, shkronjat mund ti ndryshojm, nuk vlen asgjë forma e shkronjave. E rëndësishme është numri, radhitja dhe shqiptimi i shkronjave, alfabeti Latin që përdoret në gjuhën Shqipe, e konfirmon që është çelsi i vulave, shkronjat janë Latine ndërsa shqiptimi është Shqipë, shkronjat latine në gjuhën Italisht shqiptohen ndryshe, në Anglisht shqiptohen ndryshe, apo gaboj unë?
Hebrenjtë thonë që në fillim të gjithë flisni një gjuhë, dhe kur filluan të ndërtonin kullën e Babelit, Zoti ndryshoj gjuhët, ata pretendojn që gjuha e parë ishte gjuha Hebraike, por nuk janë në gjëndje ta vërtetojn, si e kam vërtetuar unë. Kjo ve vulën që gjuha e parë ka qënë gjuha e Pellazge, dhe ka ardhur duke u filtruar nga Ilirët, më pas filtrimi i fundit u bë nga Shqipëtarët. Ky mesazh do të trondis të gjithë Botën, por në veçanti Hebrenjtë që përvetsuan historin botërore. Alfabeti shqip është çelsi i të gjitha vulave, para biblës të biblës dhe pas biblës. Po hap vulën ÇELSI: Ç,4+E,7+L,16+S,26+I,13=66:6×6=36. Dikush për te më sfiduar, do më thonë në gjuhën letrare shkruhet çelËsi, nuk shkruhet çelsi mungon shkronja Ë. Shkruhet çelËsi apo çelsi, atë e vendos kyçi, për ta verifikuar po hap vulën KYÇI: K,15+Y,34+Ç,4+I,13=66:6×6=36, u konfirmua që quhet ÇELSI, ose për të qënë më i qartë vula është ÇELSI, e kuptuat tani? Gjuhtarët kanë bërë një punë të shkëlqyer, në filtrimin e gjuhës Pellazgo Ilire, dhe sot njihet si gjuha Shqipe, por gjuha Shqipe nuk është filtruar 100 për 100, gjatë filtrimit gjuhtarët kanë dëmtuar disa vula, nuk them që e kanë bërë me qëllim, se nuk e imagjinonin një gjë të till. Ata janë munduar që disa fjalë vula, të shqiptoheshin më mirë, duke ndryshuar nga një shkronjë, E-Ë. I-J. S-Z, diku kanë hequr dhe diku kanë shtuar nga një shkronjë, kam gjetur pak gabime, në krahasim me vulat që kam hapur, dhe ti përjashtoja vulat me gabime nuk ndryshonte asgjë. Por i binte që gjuhtarët të ishin më të mençur se ai që ishte Në fillim, nëse i ndryshon një shkronjë vulës, nuk të del kodi se po përdoret inverter, matematika është llogjikë nuk është opinion, po të përjashtoja vulën çelsi nuk hapej kyçi, apo gaboj unë? Po vazhdoj më tej. Shqipëtarët janë me rrënjë pellazgo ILIR, por ILIR quhet vetëm ai që jeton në LIRI, pa Zotin nuk mund të jetosh ILIR në LIRI. Njerëzimi lindi më mëndje të mbyllur, dhe nuk arrin që ta kuptoj që është në burg dhe toka është burg. Po hap vulën ILIR: I,13+L,16+I,13+R,24=66:6×6=36. Po hap vulën LIRI: L,16+I,13+R,24+I,13=66:6×6=36. Po hap vulën BURG: B,2+U,30+R,24+G,10=66:6×6=36. Alfabeti është shkruar në Abetare. Po hap vulën ABETARE: A,1+B,2+E,7+T,28+A,1+R,24+E,7=70:70×7=490.4×9=36. Po hap vulën ALFABETI: A,1+L,16+F,9+A,1+B,2+E,7+T,28+I,13=77:7×7=49,4×9=36. Në Shqipëri përdoret Alafabeti Latin, po hap vulën LATIN: L,16+A,1+T,28+I,13+N,19=77:7×7=49,4×9=36. Simboli Iliro pellazg PLIS ose PLIS I BARDH njihet si gjysma e vezës kosmike, thuhet që plisin e mbanin vetëm të përzgjedhurit e Zotit, PLIS I BARDH më pas u përhap në të gjitha trevat Shqipëtare, Zoti ua vuri vulën në kokë Shqipëtarve, po hap vulën PLIS: P,22+L,16+I,13+S,26=77:7×7=49,4×9=36. Po vazhdoj më tej. Ja çfarë shkruan Zbulesa 5:1 pastaj pashë në dorën e djathtë të atij që rrinte i ulur mbi fron, një libër të shkruar përbrënda dhe përjashta të vulosur me shtatë vula. Bibla ka më shumë se 162 vula, ndërsa SHTAT VULA është një nga vulat më të forta. Bibla është e vulosur vulë mbi vulë, po hap vulën VUL: V,31+U,30+L,16=77:7×7=49,4×9=36. ja çfarë shkruan Eksodi 3:13 Po të jetë se ata më thonë: “Cili është emri i tij?,” c’përgjigje tu jap?”. Perëndia i tha Moisiut: “UNË JAM AI QË JAM”. Pastaj tha: “Do t’u thuash kështu bijve të Izraelit: “UNË JAM-i më ka dërguar tek ju””. Isaia 42:8 Unë jam Zoti ky është emri im. UNË JAM janë dy vulat më të forta, vulën JAM do e hap më poshtë po hap vulën UN: U,30+N,19=49: 4×9=36.
Po vazhdoj më tej pët zbulur misterin kush ishte NË fillim. Disa studiues të huaj kanë hedhur hipoteza duke thënë që NE FILIM përkthehet vetëm në gjuhën Shqipe që do të thotë NË FILLIM, e kanë pranur dhe studiuesit Shqipëtar. Po ka ngjashmëri NE FILIM me NË FILLIM, por të kesh dhe të jesh ka diferenc të madhe. Ne filim ose Ne Philim ishin gjigandët që u zhdukën, kjo nënkupton që nuk janë më. Ndërsa Në fillim ishte, është, dhe do të jetë në jetë të jetve, apo gaboj unë? Ja çfarë shkruan Zanafilla 1:1 Në fillim Perëndia Krijoi qiejt dhe tokën. Gjoni 1:1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, Dhe Fjala ishte Perëndi. Për të zbuluar kush ishte NË FILLIM, po hap vulën në NË FILLIM: N,19+Ë,8+F,9+I,13+LL,17+I,13+M,18=97. Po hap vulën PERENDI: P,22+E,7+R,24+E,7+N,19+D,5+I,13=97. Dikush për tmë sfiduar do më thotë në gjuhën letrare shkruhet PerËndi, ndërsa ti vulën e ke hapur PerEndi, a e dini ju o kundërshtarët e mi kush është Perëndi? Me siguri kundësrshtarët do më përgjigjen, është Zoti Perëndi. Ja çfarë shkruan Zanafilla 2:4 Këto janë origjina e qiellit dhe e tokës kur u krijuan, në ditën që Zoti Perëndi krijoi tokën dhe qiellin. Këtë e vendos Zoti nëse Në Fillim ishte PerEndi apo PerËndi. Po hap vulën ZOTI: Z,35+O,21+T,28+I,13=97. E kutuat tani që Në fillim ishte Zoti PerEndi?. Po vazhdoj më tej. Ja çfarë shkruan Zanafilla 1:5 Dhe perëndia e quajti dritën ”ditë” dhe errësirën ”natë”. Gjoni 1:7 Ai erdhi si dëshmitar, për të dëshmuar për dritën, që të gjithë të besonin nëpërmjet tij. Po hap vulën DRITËN: D,5+R,24+I,13+T,28+Ë,8+N,19=97. Ja çfarë shkruan Gjoni 1:32 Dhe Gjoni dëshmoi duke thënë: “E pashë Frymën duke zbritur nga qielli si një pëllumb dhe ndenji mbi të. Po hap vulën PËLLUMB: P,22+Ë,8+LL,17+U,30+M,18+B,2=97. Ja çfarë shkruan Zanafilla 8:11 Dhe pëllimbi u kthye tek ai aty nga mbrëmja; dheja, ai kishte në sqep një gjetheulliri të këputur, të njomë. 1 i Mbretërve 6:23 Në pjesën e brendëshme të vendit shumë të shënjtë beri dy kerubin me dru ulliri. Po hap vulën ULLIRI: U,30+LL,17+I,13+R,24+I,13=97.Ja çfarë shkruan Gjoni 1:10 Ai (fjala) ishte në botë, dhe bota u krijua me anë të tij. Po hap vulën KRIJUA: K,15+R,24+I,13+J,14+U,30+A,1=97. Ja çfarë shkruan Gjoni 1:10 Ai (fjala) ishte në botë, dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohu.11 Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan. U konfirmua që Në fillim ishte Perendi, dhe Perendi ishte vetë Zoti, dhe Zoti u bë njeri, dhe njihet si Trini, TRI në NJI, po hap vulën TRINI: T,28+R,24+I,13+N,19+I,13=97. Ja çfarë shkruan Zbulesa 22:13 Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Po hap vulën ALFA DHE OMEGA: A,1+L,16+F,9+A,1+DH,6+E,7+O,21+M,18+E,7+G,10+A,1=97. Zoti e krijoi njeriun shumë herë më të sofistikuar, se një celular i gjeneracionit të fundit, çentralina e njeriut Pineal Gland funksionon pak a shumë si një celular, që punon nëpërmjet valve që janë frekuenc dridhje. Zoti është PSIKO që ndan një PSIKOpat, nga një mjek PSIKOlog, njeriu bëhet psikopat kur Zoti ja bllokon linjën emergjencës dhe nuk i jep informacione. Ndërsa njeriu bëhet mjek psikolog, kur Zoti i jep disa informacione më shumë nga njerëzit normal, prandaj mos të krenohet një mjek psikolog, se një fije e holle ndan një psikopat, mjafton që ZOTI ti bllokojë informacionet e emergjencës, dhe nga mjek psikolog të trasformon në psikopat. Se skeda që kemi të instaluar në çentralin është e bllokuar, dhe kemi të hapur vetëm linjën e emergjencës, njësoj si një celular i bllokuar që ke mundësi të kontatosh vetëm numrin e emergjencës 112. Po hap vulën CELULAR: C,3+E,7+L,16+U,30+L,16+A,1+R,24=97. Po hap vulën PSIKO: P,22+S,26+I,13+K,15+O,21=97. Po vazhdoj më tej, për të zbuluar misterin më të përfolur, që përdoret Shoqeria Sekrete Illuminati, Piramida dhe në majë është Syri që sheh gjithçka, njihet si Syri i Zotit ai të sheh, dhe askush nuk e sheh, ata e kanë stampuar dhe te kartmonedha 1 Dollar. Po hap vulën PIRAMIDA: P,22+I,13+R,24+A,1+M,18+I,13+D,5+A,1=97. Po hap vulën SYRI: S,26+Y,34+R,24+I,13=97. Do llogaris dhe do mbeldh kodin e vulave Në fillim,97-Zoti,97-Ulliri,97-Piramida,97:9×7=63. 97:9+7=16, po mbledh dy rezultatet 63+16=79. Tani u bë Në fillim,97.79-Zoti,97.79-Ulliri,97,79-Piramida,97,79. Po vazhdoj më tej. Ja çfarë shkruan Psalmet 2:6 dhe do të thotë: “E vendosa mbretin tim mbi Sion malin tim të shënjtë. Isaia 10:24 Prandaj kështu thotë Zoti, Zoti i ushtrive : “O populli im, që banon në Sion. Po hap vulën SION: S,26+I,13+O,21+N,19=79. Ja cfarë shkruan Zbulesa 5:5 Atëherë një nga pleqtë më tha: “Mos qaj; ja, Luani i fisit të Judës, Rrënja e Davidit, fitoi të hap librin dhe të zgjidhë të shtatë vulat e tij. Po hap vulën LUANI: L,16+U,30+A,1+N,19+I,13=79. Dikujt i lind pyetja si është e mundur që ti ke hapur vulat e biblës, se vargjet më sipër shkruajn, Luani i fisit të Judës, Rrënja e Davidit? Që ta din dhe Hebrenjtë që kanë frikë ta pranojn, rrënja e Davidit është në Iliri, Zoti i ndoqi ato fise se Ilirët në Iliri tradhtuan Zotin, po ti shikoni Hebrenjtë në fizionomi nuk ngjasojn me Arabt, po flas në përgjisi pavarsisht se ka dhe mulat, dhe në shqipëri ka mulat, gjat luftrave ndodhnin abuzime, nuk i kanë rrënjët në tokën e shënjtë Hebrenjtë. arsyeja pse u larguan ato fise nuk dihet, por me siguri ka pasur konflikt të vjetër midis fiseve Ilire që është i ndezur edhe sot, është një konflikt vlla vrasës, ata po luftojn për tu bërë Zot në tokën e Zotit, dhe pasojat po i vuajn të gjithë kombet. Më përpara të fortit skllavëronin të mençurit me zinxhir, ndersa tani të mencurit kanë skllavëruar të fortit duke ja thurur fjalët zinxhir, është tem e gjat kjo, po vazhdoj më tej. Po hap vulën ILIRI: I,13+L,16+I,13+R,24+I,13=79. Ja çfarë shkruan Gjoni 6:15 Por Jezusi, duk ditur se po vinin ta kapnin për ta bërë mbret. Gjoni 18:37 Atëherë Pilati i tha: “Ti, pra, qënke mbret?.”Jezusi u përgjigj: “Ti thua se unë jam mbret; për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në këtë botë; që të dëshmoj për të vertetën; kush është për të vërtetën, e dëgjon zërin tim. Gjoni 19:3 dhe i thoshin: “Tungjatjeta, o mbret i Judenjve”; dhe i binin me shuplaka. Gjoni 19:12 Që nga ai moment Pilati kërkoi ta lironte; por judenjët bërtitën, duke thënë:”Po e lirove këtë, nuk je mik i Cezarit; kush e bën veten mbret, i kundërvihet Cezarit. Ja çfarë bënë skllevërit e vet mallkuar të Izraelit, dënuan një MBRET real, duke mbrojtur Çezarin një plaçkits të vetshpallur mbret , vetëm NJI MBRET ka patur ka dhe do të ketë në jetë të jetve, mbret është ai që qendron mbi ret. Po hap vulën MBRET: M,18+B,2+R,24+E,7+T,28=79. Ja çfarë shkruan Isaia 42:8 Unë jam Zoti, ky është emri im; nuk do ti jap lavdinë time asnjë tjetri, as lavdërimet e mia shëmbëlltyrave të gdhëndura. Po hap vulën UN JAM ZOTI: U,30+N,19+J,14+A,1+M,18+Z,35+O,21+T,28+I,13=179. Kombi i zgjedhur i Zotit që e tradhtoj Zotim duke hzr në konflikt vlla vrasës është Pellazgo Ilir. Po hap vulën PELLAZGO ILIR:P,22+E,7+LL,17+A,1+Z,35+G,10+O,21+I,13+L,16+I,16+R,24=179. Do marrë dy numrat e fundit nga kodi,179 del kodi,79. Do llogaris dhe do mbeldh kodin,79:7×7=63. 79:7+9=16, po mbledh dy rezultatet 63+16=79. U konfirmua përsëri kodi,79. Kërkoni në arkivën Google, Emblema Amerikane, është stampuar dhe në kartmonedhën 1 Dollar, është përpara dhe prapa, përpara, që ka të stampuar shqiponjën e detit kokë bardh. Shikoni pjesën e pasme të emblemës është Piramida,97-79 e ndërtuar me tulla, numroni tullat e plota dhe gjysma me kujdes, për koiçidencë janë 79 tulla. Ja çfarë u bëri Kabala Hebrenjve, asnjë Kabalist nuk ka arritur të zbuloj dhe konfirmoj në këtë mënyr këto mistere. Do llodaris Kodin,79:7×9=63. Po hap vulën ËNGJËLL: Ë,8+N,19+GJ,11+Ë,8+LL,17=63.
Po vazhdoj me tej, me misterin e radhës, dhe me siguri është diskutura më shumë, se misteri që zbuluat më sipër, a është Zoti,97-79. Trini,97-79? Po ai u bë trini, Por trinia e Krishtere është e ngatërruar Ati Biri dhe Shpirti i Shënjtë, i bije që Ati të ketë bërë Birin, dhe Biri të ketë bërë Shpirtin e Shënjtë, vetëm personat pa llogjik e besojnë një trini të till. Ati dhe Shpirti i Shënjtë janë NJI i vetëm. Dikush thotë kjo është çmënduri të lindin Zoti dhe të bëhet njeri. Shpirti është Ëngjëll, është Shpirti piloti i trupit të njeriut, trupi i njeriut është një makineri kontenitor me inçenerator të vedekshëm që mban Shpirtin e pa vdekshëm, është pak ashum njësoj si njeriu që piloton një Autovetur. Enzo Ferrari ishte pronari ose Zoti që krijoi fabrikën e autoveturave Ferrari. Pyetja ime është a mund të hynte Enzo Ferrari dhe të polotonte një nga veturat që kishte krijuar vetë? Apsolutisht po. Njeriu në këtë mes po sfidon Zotin, se bënë atë që nuk mund ta bëjë Zoti, kjo është llogjika e injorantve. Enzo Ferrari nuk lindi në autovetur, ai e krijoi autoveturën dhe hyri brënda për të bërë një udhtim ap goboj unë?. Të njëjtën gjë bëri dhe Zoti që është Ati, zbriti si Shpirti i Shënjtë që është ëngjëll, dhe hyri nga goja në trupin e virgjëreshës Maria, pa i prishur virgjërin, se trupi i femrës është makineri kontenitor LABORATOR, që riprodhon farën e saj dhe farën e mashkullit që të mbetet shtatzan, por është me kod, dhe atë kod e ka vetëm Zoti. Pjesa e krijimit të njeriut sipas biblës bije poshtë, Zoti nuk krijoi mashkullin të parin si shkruhet në Bibël, e krijoi nga pluhri i tokës dhe e fry në vrym të hundës, më pas e vuri në gjum, i hoqi një brinj dhe krijoi femrën, Mashkullin e quajti Adam ndërsa femrën Eva, lind pyetja si krijoi Evën të vogël apo gati për seks? nëse e krijoi të vogël me çfarë e ushqeu Adami, nuk mund të haj fruta një foshnje e sa po lindur, ajo ka nevoj për gji? Ndërsa femra ështe e kompletuar, se prodhon dhe ushqimin për të rritur foshnjen. Zoti në fillim krijoi shumë femra, futi në trupat e tyre ëngjëj të gjysmuar, më pas dërgoj ëngjëjt tij që të hynin në trupat e femrave nga goja secilit i dha kodin, për të aktivizuar lobaratorin në brëndësi të trupit femrës, që të krjonte farën e femrës dhe të mashkullit, që të mbetej shtatëzan kur formohej fëmija Zoti dërgonte një shpirt të gjysmuar, mbasi u bë shumimi femër mashkull, më pas riprodhimi bëhej çift, femra ishte ara ndërsa mashkulli ishte fara. I bëri ëngjëj të gjysmuar me qellim, që të bashkoheshin me mish dhe me shpirt, nëse ndiqnin rregullat e Zotit, që të kompletoheshin dhe të shpëtonin shpirtin, por ata i shkelën rregullat e Zotit, dhe menduan vetëm për mishin, mishi u bë pleh dhe shpirtat në ferr, se toka është ngrrack. Por Zoti nuk kishte sesi ti shpjegonte këto gjëra në ato kohë, që çdo gjë është me kod, në atë kohë e dini sikur haheshin kodet. Prandaj Adami dhe Eva është prrall, që tu bindeshin femrat meshkujve, çmënduria më e madhe, është se kjo prrall besohet nga budallenjt, dhe në vitin 2020. Të njëjtën gjë që u bë në fillim bëri dhe Zoti, vetëm me një diferenc, ai nuk dërgoj një shpirt në trupin e fëmijës, por u trasferua vetë, kjo konfirmon që Jezusi nuk ishte biri i Zotit, pavarsisht se u njoh si biri i Zotit, që ta kuptonim dhe ne që jemi të gjithë bijt e Zotit, Jezusi ishte Zoti i mishëruar. Dhe trinia është me kod, dhe janë dy trini, trinia e parë është Ati i mishëruar që u njoh si Jezusi, ndërsa trinia e dytë konfirmon që jemi të gjithë bijtë e Zotit që është Ati, dhe kodi nuk është 97-79. Po vazhdoj më tej për të zbuluar, dhe konfirmuar kodin e Atit në fillim. Ja çfarë shkruan Eksodi 3:13 Po të jetë se ata më thonë: “Cili është emri i tij?,” c’përgjigje tu jap?”. Perëndia i tha Moisiut: “UNË JAM AI QË JAM”. Isaia 42:8 Unë jam Zoti ky është emri im. emri i Zotit nuk mund të jetë Zot, se dihet që është Zot, Zoti duhet të ketë një emër dhe një kod. Gjoni 1:23 Ai u përgjigj: “UNË jam zëri i atij që bërtet në shkretëtirë: Drejtoni Udhën e Zotit, sikurse tha profeti Isaia, Gjoni 9:5 Derisa jam në botë, unë jam drita e botës.” Ja çfarë shkruan Zanafilla 28:13 Dhe ja, Zoti ndodhej në majë të saj dhe i tha: “Unë jam Zoti. Po hap vulën JAM: J,14+A,1+M,18=33, po hap vulën MAJ: M,18+A,1+J,14=33. ndryshon vetëm pozicioni i shkronjave JAM-MAJ. Jezusi u kryqëzua në moshënë 33 vjeç, se ishte Ati,33 i mishëruar dhe u njoh si biri i Zotit, sipas kalendarit hënor hyjnor, Jezusi lindi në orën 1, e 33 minuta, e 33 sekonda, në datën 1 MAJ,33 të vitit 1. U kryqëzua, tri ditë përpara datëlindjes së tij, dhe u ringjall ditën a datëlindjes tij kur mbushi 33 vjeç në datën 1 MAJ se duhet të linte kodin që ishte Ati,33. Po hap vulën NJI: NJ,20+I,13=33. Shkronja NJ sipas alfabetit Shqip është shkronja e 20, dhe për koiçidencë formohet nga dy shkronja N dhe J, po hap vulën N-J: N19+J,14=33. Për koiçidencë Shqeria sekrete Illuminati u datua në datë NJI MAJ. Ja çfarë shkruan Zanafilla 22:13 Atëher Abrahami ngriti sytë dhe shikoi; dhe ja prapa tij një dash i zënë për brirësh në një kaçube. Jezusi lindi si qengj në grazhdin e deleve, dhe u bë dash për të udhëhequr kopen, e delve të humbura të Izraelit, por në mesin e deleve ishin dhe dhit hipokrite, që votuan për sakrifikimin e tij, po hap vulën DASH: D,5+A,1+SH,27=33. Ja çfarë shkruan Zbulesa 20:11 Pastaj pashë një fron të madh të bardhë dhe atë që ulej mbi të, nga prania e të cilit iku dheu dhe qielli, dhe nuk u gjet vënd për ata. Mateu 28:3 Pamja e tij ishte si vetëtim dhe veshja e tij e bardhë si bora. Plis i bardhë ka dy vula. Po hap vulën BARDH: B,2+A,1+R,24+DH,6=33. U Konfirmua kodi Ati,33. Do llogarit dhe do mbeld kodin Ati,33: 3×3=9. 3+3=6, do i bashkoj dy rezultatet 9 dhe 6 del kodi 96. E konfirmon dhe Ati,33+Ëngjëll,63=96. Trinia e parë është ATI,33+SHPIRTI SHËNJTË,32+dhe BIRI,31=96. Ja çfarë shkruan Gjoni 19:19 Dhe Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe e vuri në kryq. Po hap vulën KRYQ: K,15+R,24+Y,34+Q,23=96. Ja çfarë shkruan. Mateu 27:66 Dhe ata, pra, shkuan dhe e siguruan varrin dhe, përveç rojës, vulosën gurin. Po hap vulën GURIN: G,10+U,30+R,24+I,13+N,19=96. Jezusi u kryqëzua në Izrael. Ja cfarë shkruan Zanafilla 33:20 Pastaj aty ngriti një altar dhe e quajti El-Elohej-Izrael. Po hap vulën IZRAEL: I,13+Z,35+R,24+A,1+E,7+L,16=96. Po hap kodin e dytë nga vula IZRAEL: I,1+3+Z,3+5+R,2+4+A,1+E,7+L,1+6=33. U konfirmua kodi trini e parë, 96 dhe kodi Ati,33. Po vazhdoj më tej, me vulën e radhës të simbolit më i përfolur që përdoret nga Shoqeria Sekrete, Illuminati, është Priamida,97-79, simboli Piramidë është i blindura me kode, erdhi dhe fundi i misterit Piramid, po hap vulën PIRAMID: P,22+I,13+R,24+A,1+M,18+I,13+D,5=96. Po hap kodin e dytë nga vula PIRAMID: P,2+2+I,1+3+R,2+4+A,1+M,1+8+I,1+3+D,5=33. U konfirmua kodi trini e parë, 96 dhe kodi Ati,33.Problemi është se nuk korrespondon emri Jesu, Jezu, Jezus, Jesus, Emaunuel, Yeshua, Isa sipas Kuranit, asnjë nga këta emra nuk korrespondon me kodin e trini e parë 96. Pasi zbulova misterin e numrave dhe u konfirmua që Zoti ka folur me numra, e pyeta Zotin Jezus unë dhe i gjithë njerëzimi të njohim me emra të ndryshëm:” Cili është emri yt i vërtetë?” Jezusi mu përgjigj:” Pak rëndësi ka emri. Ju mund të ndryshoni emrin, por jo shijen…” “Jezusi më tha :”Unë jam kod dhe ti kodin e hape.” Unë e pyeta përsëri:”Jezus, ti ke shumë kode që mblidhen në një pikë. Më jep kodin që të gjej emrin e vërtetë? Jezusi m’u përgjigj:” Unë jam “(33)(7)(26)(30) Përdora numrat për të gjetur shkronjat sipas radhës në alfabetin hyjnor shqip, për të formuar emrin e vërtetë të Zotit: XH,33+E,7+S,26+U,30=96. Doli emri i vërtetë i Zotit, (XHESU). Dhe kodi trini e parë,96. Do mbedh dhe do llogarit kodin trini e parë,96 më pas do mbledh dy rezultatet, trini e parë: 96, 9+6=15. 9×6=54+15=69, doli kodi trini e dytë,69. Ndryshon pozicioni i numrave 96-69 e konfirmon dhe kodi Ati,33. Do mbledh dhe llogarit kodin Ati,33: 3+3=6. 3×3=9, do bashkoj dy rezultatet 6 dhe 9 del kodi trini e dytë 69. Trinin e dytë e konfirmon Ati,33+Kabala,36=69. Trinia e dytë është Ati,33+Shpirti shënjtë,23+dhe Biri,13=69. Kodi Ati,33 është rrënja se nuk ndryshon ndërsa kodi 69 është trungu. Po vazhdoj më tej me hapjen e vulave që fshehin kodin trini e dytë 69. Ja çfarë shkruan Zanafilla 22:14 Dhe Abrahami e quajti këtë vend Jehovah Jireh. Gjyqtarët 6:24 Atëherë Galdoni ndërtoi një altar për Zotin dhe e quajti “Jehovah Shalom”. Jehovah në biblën e vjetër njihet si emri i Zotit, por nuk është e vërtetë, e lexuat më sipër emrin e Zotit Xhesu, nuk e di kujt u dha frymzimi për të hequr shkronjat zanoret nga JeHoVaH për të formuar tetragramën, JHVH duke nxjerrë një nga vulat më të forta, po hap vulën JHVH: J,14+H,12+V,31+H,12=69. Ja çfarë shkruan Gjoni 19:19 Dhe Pilati shkroi edhe një mbishkrim dhe e vuri në kryq; dhe atje ishte shkruar: “JEZUSI NAZAREAS, MBRETI I JUDENJVE”. Mbishkrimi ishte i shkruar hebraisht, greqisht dhe latinisht. Në Latinisht ishte shkruar (IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM), dhe kanë marrë shkronjën e parë nga çdo fjalë, për të formuar vulën “INRI” që është shkruar sipër çdo kryqi. Po hap vulën INRI: I,13+N,19+R,24+I,13=69. Ja çfarë shkuan Mateu 27:45 Që nga ora 6-të deri në orën 9-të errsira mbuloi gjithë vendin. Po të bashkojë kodin,6 dhe 9 formohet kodi,69. Ja çfarë shkruan Marku 15:34 Dhe në të nëntën orë Jezusi bërtit me zë të lartë: “Elohi, Elohi; lama sabaktani? Po hap vulën ELOHI: E,7+L,16+O,21+H,12+I,13=69. E lexuat më sipër që Jezusi lindi në datën 1 Maj, që është dita e parë e vitit, dhe u kryqëzua tri ditë përpara se të mbushte 33 vjeç, në muajn e fundit të vitit, sipas kalendarit hënor Hyjnor, muaj ka 28 ditë, dhe 13 muaj=364 ditë. Sipas vulave muaj Mars, është muaj i fundit i vitit, ky kalendar është mbajtur sekret për mos tu zbuluar kurrë e vërteta. Jezusi shtroi darkën e lamtumirës me 12 deishepujt në datën 25 Mars ditën e mërkurë, po atë natë Juda e tradhtoj, dhe u kap nga rojet e krye priftërinjve, e mabjtën për tër natën dhe të nesërmen në mëngjes, e çuan te governator Pilati, për ti bërë gjyqin. Jezusi u kryqëzua po atë ditë, në datën 26 MARS të vitit 32, ditën E ENJTE, në orën 6, e 9 minuta, e 33 sekonda, i ngulën gozhdën e parë, Jezusi dha frymën e fundit në orën 9, e 6 minuta, e 33 sekonda, për të formuar tri ditë dhe tri net të barabarta me 72 orë. Jezusi dha frymën e fundit në Datën 26 Mars, e enjte ora 9:6:33, data 27 Mars e premte ora 9:6:33, u plotësua 1 ditë dhe net. Data 27 Mars e premte ora 9:6:33, data 28 Mars e shtun ora 9:6:33, u plotësuan 2 ditë dhe net. Data 28 Mars e shtun ora 9:6:33, data 1 Maj të vitit 33 ditën e diel ora 9:6:33, u plotësuan tri ditë dhe net e barabart me 72 orë. Dita e shtun në Hebraisht Shabat është dita e 7-të, ndërsa dita e diel është dita e parë e javës numërohet 1. Ja çfarë shkruan Mateu 28:1 Tani në fund të së shtunave, kur po zbardhte dita e parë e javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër shkua për të parë varrin. 5 por ëngjëlli, duke iu drejtuar grave, u tha atyre: “Mos kini frikë, sepse unë e di se ju kërkoni Jezusin, që u kryqëzua. 6 Ai nuk është këtu sepse u ringjall. Po hap vulën MARS: M,18+A,1+R,24+S,26=69. Po vap vulën E ENJTE: E,7+E,7+NJ,20+T,28+E,7=69. Çdogjë është e kordinuar me detaja. Do mbedh dhe do llogarit kodin trini e dytë,69 më pas do mbledh dy rezultatet, trini e dytë: 69, 6+9=15. 6×9=54+15=69, u konfirmua përsëri kodi i trini e dytë, 69. Tani erdhi momenti për të hapur vulën, që ka futur në komfuzion të gjithë studiuesit e biblës, duke kërkuar ku fshihen dhe si hapen vulat, ata nuk arritën të hapin as Shtat Vula, jo më të hapin më shumë se 162 vula, që fshiheshin në bibël, po hap SHTAT VULA: SH,27+T,28+A,1+T,28+V,31+U,30+L,16+A,1=162. Do llogaris kodin trini e parë dhe trini e dytë, trini e parë,33.32.31:3x3x3x2x3x1=162. Trini e dytë,33.23.13: 3x3x2x3x1x3=162. Nikola Tesla ka thënë që çelsi i universit kodi,9.6.3:9x6x3=162, ose 3.6.9:3x6x9=162:1+6+2=9.
Po vazhdoj më tej. Krishtërimi u hap nga Perandori Kostandini i madh, në atë kohë kishtë nën sundimin e tij, Anglinë, Gjermaninë dhe në prag të betejës për të pushtuar Romën. Kostandinit u shfaq Zoti Jezusi në ëndërr dhe i la vulën (XP) duke i thënë shkruaje këtë shënjë, se me këtë shënjë do të fitosh. Thuhet që në ditët në vijim Kostandini, pa një dritë të shfaqur në qiell në formë kryqi, më pas Kostandini pushtoi Romën. Pavarsisht se Roma ishte nënsundimin e tij, ai u spostua në Stambollin e sotëm Turqi, ndërtoj qytetin dhe i vuri emrin e tij Kostandinopoja, që u njohë perandoria Bizantine, ose Roma e re. Shikoni me vëmëndje foton 1, Perandori Kostandin ngriti flamurin e Perandorisë Bizantine, më Shqiponjën dy krenare të kryqëzuar, dhe në mes vendosi vulën XP, që u njohë si Flamuri Krishter. Kostandini në fillim mblodhi të gjitha shkrimet e shënjta, mblodhi dhe njerëzit më të zgjuar që të kompletonte biblotekën të bashkonte shkrimet e vjetra me shkrimet e reja që ishin ungjinjët. Kostandini mblodhi këshillin e NIKEAS, që u mbajt në NIKE të Bitanisë në Turqinë e sotme, e pa që shkrimet e reja, sillnin rrezikshmëri për mbretërit, dhe i hoqi të vërtetën. Ai vendosi në fillim katër ungjinjët kanonik si themeli i biblës re, dhe përjashtoj 7 ungjinjët e tjerë, bibla që është e përhapur dhe sot e kësaj dite nëpër botë, është bibla që u shkruajtë në Nike, vulën XP e gjeni në çdo kishë ortodokse. Po llogaris kodin e trini e parë 96, 9×6=54. Kodi trini e dytë 69, 6×9=54. Ose do llogaris kodin trine e parë dhe e dytë Ati dhe Shpirti i Shënjtë janë Nji i vetëm. Trini e parë ATI,3x3x Shpirti i Shënjt,3×2=54. Trini e dytë ATI,3x3x Shpirti i Shënjt,2×3=54. Po bashkoj kodin trini e parë dhe trini e dytë, për të formuar kodin e Zotit (Ati,33+Shpirti Shënjtë,32+dhe Biri,31=969=Ati,33+Shpirti Shënjtë, 23+dhe Biri,13) doli kodi personal i Zotit (333231969332313). Po mbledh komplet kodin e Zotit 3+3+3+2+3+1+9+6+9+3+3+2+3+1+3=54. Po hap vulën XP: X,32+P,22=54. Po hap vulën NIKE: N,19+I,13+K,15+E,7=54. Ja çfarë shkruan Zbulesa 5:5 Atëherë një nga pleqtë më tha: “Mos qaj; ja, Luani i fisit të Jedes, Rrënja e Davidit, fitoi të hap librin dhe të zgjidhë të shtatë vulat e tij. Zbulesa 22:16 “Unë Jezusi, dërgova engjëllin tim për tju dëshmuar për këto gjëra nëpër kisha. Unë jam rrënja e Davidit, ylli i mëngjesit.” Po hap vulën RRËNJA: RR,25+Ë,8+NJ,20+A,1=54. Rënja e të gjitha gjuhve është GJUHA JONË. Po hap vulën GJUHA: GJ,11+U,30+H,12+A,1=54. Po hap vulën JON: J,14+O,21+N,19=54:5+4=9
Po vazhdoj më tej. Ja çfarë shkruan Eksodi 9:29 Moisiu i tha: “mbai të dal nga qyteti, do ti shtrij duart nga Zoti; bubullimat do të pushojnë dhe nuk do të ketë më breshër, që ti të mësosh që toka i përket Zotit. Eksodi 19:5 Prandaj, në qoftë se do ta dëgjoni me vëmëndje zërin tim dhe do zbatoni besëlidhjen time, do të jeni thesari imë i veçant ndërmjet tërë pupujve, sepse gjithë toka është e imja. Toka është me Hart, dhe Tapia është vetë Mesia. Po hap vulën Po hap vulën TOKA: T,26+O,21+K,15+A,1=65. Ja çfarë shkruan Zanafilla 22:13 Atëher Abrahami ngriti sytë dhe shikoi; dhe ja prapa tij një dash i zënë për brirësh në një kaçube. Kështu Abrahami shkoi, mori dashin e tij dhe e ofroi si sakrificë në vënd të të birit. Eksodi 29:16 Pastaj do ta therësh dashin, dota marrësh gjakun e tij dhe do ta spërkatësh përrreth altarit. Danieli 8:4 Pashë dashin që godiste kundrejt perëndimit, dret veriut dhe drejt jugut. Po hap vulën DASHIN: D,5+A,1+SH,27+I,13+N,19=65. Ja çfarë shkruan Luka 22:15 Atëherë ai u tha atyre: “Kam pasur dëshirë të madhe ta ha këtë pashkë bashkë me ju, para se të vuaj. Gjoni 18:39 Por ndër ju është zakon që t’ju liroj dikë për Pashkë; a doni, pra, që t’ju liroj mbretin e Judenjve?. Po hap vulën PASHK: P,22+A,1+SH,27+K,15=65. Ja çfarë shkruan Danieli 9:26 Mbas gjashtëdhjetë e dy javëve Mesia do të vritet dhe askush nuk do të jetë me të. Gjoni 4:25 Gruaja i tha: “Unë e di se do të vijë Mesia. Po hap vulën MESIA: M,18+E,7+S,26+I,13+A,1=65. Më sipër lexuat që Ati dhe Shpirti i Shënjtë janë NJI i vetëm Ati,33+Shpirti i Shënjt,32=Mesia,65.
Po vazhdoj më tej. Jezusi u kryqëzua në kryq me tri gozhd, e lexuat më sipër ditën kur u kryqëzua dhe u ringjall Jezusi, plotësuan tri ditë, dita ka 24 orë x 3 ditë=72, po hap vulën GOZHD: G,10+O,21+ZH,36+D=72, do llogaris 3 gozhd,72×3=216. Ja çfarë shkruan Mateu 27:29 dhe i thururën një kurorë me driz dhe ja vunë mbi Krye Po hap vulën KUROR ME DRIZ: K,15+U,30+R,24+O,21+R,24+M,18+E,7+D,5+R,24+I,13+Z,25 =216. Ja çfarë shkruan Zbulesa 1:5 dhe Nga Jezu Krishti, dëshmitari besnik, i parëlindur prej së vdekurish dhe princ i mbretërve të dheut. Jezu nuk është emri i vërtetë, se nuk konfirmon trinin e parë e lexuat më sipër, emri i vërtetë është Xhesu Krishti, po hap vulën XHESU KRISHTI: XH,33+E,7+S,26+U,30+K,15+R,24+I,13+SH,27+T,28+I,13 =216.
E lexuat më sipër çfarë shkruan Zbulesa 13:18 Këtu është urtia. Ai që ka mend, le të bëjë llogari numrin e bishës, sepse është numër njeriu; dhe numri i tij është gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë. Do llogaris kodin 666: 6x6x6=216:2+1+6=9.
Ja përse hodhën shum balt, dhe donin ta zhduknin gjuhën Shqipe, duke shpifur që gjuha Shqipe, ka të huazuara më shumë se 2000 fjalë nga gjuha Sërbe, janë dhe Grekët në krahun tjetër, që thonë që kemi huazuar fjalë nga gjuha Greke, do dalin Turqit në krahun tjetër që kemi huazuar fjalë nga Turqishtja, të gjithë këta ishin të financuar nga Izraeli, bashkë me priftërinjt dhe hoxhalart ata ishin agjent, njeri thoshte mësoni gjuhën Greke se është gjuha e Zoti, tjetri thoshte mësoni gjuhën Arabe se është gjuha e Zotit. Le të hyjn në aren mos të lehin si qentë duke bërë prapagand, le të nxjerrin kodet e Zotit secili me gjuhën e tij. dhe të kemi huazuar nga të gjitha gjuhët, ata nuk duhe ta hapin gojën se rrënja është në tokën ton, është njësoj sikur të kesh një pme qershije në truallin tënd, dhe të dalin te komshiu, po të marësh ndonjë kokërr te degët që kanë dalë nga komshiu, ai të thotë pse mer qershi te pema ime. Gjuha Shqipe nuk u prishte pun Sërbve Grekve dhe Tuqve, i prishte pun Izraelit që përvetsoj komplet historin botërore, janë këta të fundit që financuan prapagandën. Mos qeshni me gabimet gramatikore, se jam një injorant i pa shkolluar, si gjuhën Shqipe dhe Matematikën e kam nxjerrë 4. Zoti priti nga Rabbinët që mbahen njerëzit më të mençur të botës, për të zbuluar misterin se ata sfidojn dhe Zotin, po shkëpus një varg nga Talmudi. Asnjë Rabbin s’mund të shkojë në ferr, ai debaton me Zotin dhe e mposhtë Atë, Zoti pranon që Rabini ka fituar debatin. Përgjersa nuk arriti as Rabbin të zbulonte këtë mister, kjo ve vulën që të gjithë kanë përfundur në ferr. Dhe për të sfidur të mençurit Zoti zgjodhi një injorant për të nxjerrë misterin në dritë, u tregova disa prej vulave dhe kodeve, që asnjë nuk po i jepte dot zgjidhje.
Nëse ka ndonjë të mençur që të hedhin poshtë shkrimin me argumenta, e pranoj sifidën, se e di që llogjika ka limit. Po e theksoj person të mençur, se psikopatët që pretendojn që janët të mençur më kanë sfiduar por pa argumenta, duke më thënë çfarë janë këto budalliqe. Disa më kanë injoruar duke më thënë, u bëre ti me katër klas shkoll që nuk di të shkruash, tna tregosh misteret. Por Zoti më tha ecë përpara, se unë kam krijuar miza fluturake më të bukura se bleta, por nuk bëjnë mjaltë. Po u jap një këshill kujdes çfarë lexoni, dhe asnjëher mos gjykoni një libër nga kopertina, lexoni analizoni dhe më pas besoni, asnjë nuk do që ju të zgjoheni. Shumë më kanë injoruar duke më thënë, ta dish ti sa libra kam lexuar unë? Ndërsa unë i kam pyetur kush vlen më shumë një gur diamanti 1 gram, apo një gur graniti 100 kg? Më janë përgjigjur duke kapur veten e tyre shah mat, vlen më shumë një gur diamanti 1 gram. Dhe unë ua kam kthyer diturin, nuk ta shton kuntiteti i leximit ose dëgjimit, diturin ta shton kualiteti i leximit ose i dëgjimit, apo gaboj unë?
Shkrimi që lexuat më sipër është shkëputur, nga mesazhi i fundit i njerëzimit, që është plotësimi i biblës. ( Autori Mikel Postolli)

Burimi/Facebook