Sali Berisha – Sergei Lavrov and George Soros se bashku per Open Balkan!

0
31

Miq, Minishengeni i themeluar ne Novi Sad si Aleance trilaterale Beograd-Shkup-Tirane dhe me vone per te nderuar George Soros coo-frymezuesin e tij u quajt Ballkani i Hapur.
Ky projekt destabilizues per rajonin ka si qellim madhor vendosjen e hegjemonise serbe dhe influences ruse ne rajon.
Kete e konfirmoi dje haptas Sergei Lavrov, i cili pas anullimit te vizites se tij ne Beograd per shkak te bllokimit te hapesires ajrore per avionin e tij nga disa vende anetare te NATO-s deklaroi se:
“Natyrisht, ata që po i tërheqin fijet në Bruksel nuk e kanë dashur këtë, nuk kanë dashur që ne t’i shprehim mbështetjen tonë për Beogradin, ndër të tjera, projektin e Ballkanit të Hapur. Tashmë është e qartë për të gjithë se Brukseli, NATO dhe BE duan ta kthejnë Ballkanin në projektin e tyre të quajtur Ballkani i Mbyllur”
Me kete deklarate ministri i diktatorit gjakatar Putin vetem sa konfirmon se Ballkani i Hapur eshte nje projekt ruso-serb, anti NATO dhe anti BE. Nuk kam patur asnje dyshim se Ballkani i Hapur eshte projekt ruso serb. Por me kete rast rikujtoj gjithshtu se mbeshtetesi me i fuqishem i Ballkanit te Hapur eshte George Soros. Trashegimtari i tij Aleks Soros ka perfaqesuar te atin ne çdo samit duke filluar nga samiti i themelimit te tij ne Novi Sad e ne vazhdim deri sot ne Oher. Ne kete nisme gjeostrategjike anti BE dhe anti Nato, Lavrov dhe George Soros jane se bashku dhe kane qendrime identike! sb
——— Ne Anglisht:
Sergey Lavrov and George Soros as one on the Open Balkans initiative.
Dear Friends,
The so-called Mini-Schengen initiative was founded in Novi Sad as a trilateral alliance between Belgrade – Skopje – Tirana, and was later renamed to ‘Open Balkans’ in honour of its co-founder, George Soros.
The main reason of this destabilising project for the entire region is to serve the building up of the Serbian hegemony, alongside the Russian influence, in the region.
This was openly confirmed yesterday by Sergey Lavrov, who following the cancellation of his official visit to Serbia as a result of the refusal from some NATO member countries to open their air-space to his airplaine, declared :
“Naturally, those running the backstage in Brussels didn’t like this, didn’t like us declaring our support towards Belgrade, among other, for the Open Balkans project. Now is clear for everyone that Brussels, NATO, the EU want to transfrom the Balkans into their own project called the Closed Balkans”
Through this declaration the minister of the bloody dictator Putin, confirms that the Open Balkans is a Russian-Serbian initiative, anti-NATO, and anti-EU.
I have never doubted that Open Balkans is a Russian-Serbian initiative.
But through this occassion, I also recall that the strongest supporter of the Open Balkans is George Soros.
His inheritor, Alex Soros, has represented his father at any summit, starting the founding one in Novi Sad and so on.
In this geostrategic initiative, anti-EU and anti-NATO, Lavrov and George Soros are acting as one and have identical positions.

Burimi/Facebook/Autori