Shabe Ndoc – Manastiri i Trosanit.

0
53

Fshati Trosan shtrihet në Zadar. Kur françeskanët erdhën këtu në 1639, ata u vendosën në Trosan. Familja e shquar Todri u dha tokat e disa fshatrave, ku ata ndërtuan një bujtinë për veten e tyre. Kur në vitin 1852, një tërmet i madh shkatërroi disa fshatra, manastirin françeskan dhe banesën e famullisë në fshat, peshkopi i atëhershëm ua dorëzoi administrimin e famullisë françeskanëve, të cilët ndërtuan një apartament famullie me një kishë në fshat. Sa herë që jam. Më 1883 erdha në Trosan si mësues dhe menaxher kolegji dhe gati u bëra pastor (1886), ndërtova një kishë të re të madhe dhe ndërtesa të tjera të nevojshme. Midis dashamirësve të tjerë për ndërtimin e kishës, Madhëria e Tij Perandori dhe Mbreti Francis Joseph I dhuruan 8,000 kurora. Ky manastir ka famullinë e tij me nëntë fshatra, në të cilat ka 575 shpirtra.
Samostan Trosan. Selo Trosan lezi u Zadrinv. Kada su g. 1639. dosli ovamo franjevci, nastanise se u Trosanu. Ugledna obitelj Todri pokloni im zemlje vise sela, gdje su sagradili za sebe hospicij. Kada je g. 1852. silni potres unistio i vise sela franjevacki samostan i u selu zupni stan, predade tadanji biskup upravu zupe franjevcima, koji po tom sagradise u selu zupni stan sa crkvom. Kad sam god. 1883. dosao u Trosan kao ucitelj i upravitelj ko- legija, a zamalo postao i zupnikom (1886.), sagradio sam novu veliku crkvu i druge potrebne zgrade. Izmedju drugih dobrocinitelja za gradju crkve darovalo je Njegovo Veli- canstvo car i kralj Franjo Josip I. 8000 kruna. Ovaj samostan ima svoju zupu sa devet sela, u kojima ima 575 dusa.

Burimi/Facebook