Skënder Karaçica – ASHAK zgjedh 10 anëtarë të rregullt dhe me korrespodencë

0
230

Fill e për pe
ASHAK zgjedh 10 anëtarë të rregullt dhe me korrespodencë
ASHAK në Prishtinë,në fundin e këtij motmoti ka zgjedh 10 anëtarë të rregullt dhe me korrespodencë.Shumë janë bërë me këtë titull të lartë shkencor të dijes(Akademikë) në Kosovë.
Nëpër botë në këtë institucion të lartë të dijes kanë krejt tjera kritere për anëtarë të rinj.
Në ASHA të Francës,sipas kritereve dhe të Statutit të institucionit franqez,ata për çdo 10 vjetë përzgjedhin nga një ose dy anëtarë të rinjë nga fushat e ndryshme të dijes shkencore.
Në Kosovë jemi krejt të veçantë,përmes shijeve politike,për çdo vit pranojmë herë 10 e herë më shumë anëtarë të ASHAK-së sa për të realzuar dëshirën, që,ata kanditatë me tituj të ndryshëm shkencor të nderohen me këtë titull të lartë akademikë!
Në Kosovë jemi të veçantë prej të tjerëve…!
Çikago,dhjetor të motit 2020

Burimi/Facebook