Sokol Neçaj – Pse Ukraina ka rëndësi:

0
43

Është vendi i dytë më i madh për nga sipërfaqja në Evropë me një popullsi prej mbi 44 milionë.
Ukraina renditet:
● E para në Evropë në rezervat e rikuperueshme të uraniumit;
● Vendi i 2-të në Evropë dhe vendi i 10-të në botë për sa i përket rezervave të xehes së titanit;
● Vendi i 2-të në botë për sa i përket rezervave të eksploruara të xeheve të manganit (2.3 miliardë tonë, ose 12% e rezervave botërore);
● Rezervat e dyta më të mëdha të mineralit të hekurit në botë (30 miliardë tonë);
● Vendi i 2-të në Evropë për sa i përket rezervave të mineralit të merkurit;
● Vendi i 3-të në Evropë (vendi i 13-të në botë) në rezervat e gazit (22 trilion metra kub)
● E katërta në botë për nga vlera totale e burimeve natyrore;
● Vendi i 7-të në botë në rezervat e qymyrit (33.9 miliardë ton).
Ukraina është një vend i rëndësishëm bujqësor. Ukraina mund të plotësojë nevojat ushqimore të 600 milionë njerëzve:
● I pari në Evropë për sa i përket sipërfaqes së tokës së punueshme;
● Vendi i 3-të në botë për nga sipërfaqja e tokës së zezë (25% e vëllimit të botës);
● Vendi i parë në botë në eksportet e lulediellit dhe vajit të lulediellit;
● Vendi i dytë në botë në prodhimin e elbit dhe vendi i katërt në eksportet e elbit;
● Prodhuesi i tretë më i madh dhe eksportuesi i katërt më i madh i misrit në botë;
● Prodhuesi i 4-të më i madh i patates në botë;
● Prodhuesi i 5-të më i madh i thekrës në botë;
● Vendi i 5-të në botë në prodhimin e mjaltit (75,000 ton);
● Vendi i 8-të në botë në eksportet e grurit;
● Vendi i 9-të në botë në prodhimin e vezëve të pulës;
● Vendi i 16-të në botë në eksportet e djathit.
Ukraina është një vend i rëndësishëm i industrializuar:
● I pari në Evropë në prodhimin e amoniakut;
● Sistemi i dytë i tubacionit të gazit natyror në Evropë dhe i katërti më i madh në botë;
● I treti më i madhi në Evropë dhe i 8-ti në botë për sa i përket kapacitetit të instaluar të centraleve bërthamore;
● Vendi i 3-të në Evropë dhe i 11-ti në botë për nga gjatësia e rrjetit hekurudhor (21700 km);
● Vendi i 3-të në botë (pas SHBA-së dhe Francës) në prodhimin e lokatorëve dhe pajisjeve të vendndodhjes;
● Eksportuesi i tretë më i madh i hekurit në botë
● Eksportuesi i 4-të më i madh i turbinave për termocentralet bërthamore në botë;
● Prodhuesi i katërt më i madh në botë i raketave;
● Vendi i 4-të në botë në eksportet e argjilës
● Vendi i 4-të në botë në eksportet e titanit
● Vendi i 8-të në botë në eksportet e xeheve dhe koncentrateve;
● Vendi i 9-të në botë në eksportet e produkteve të industrisë së mbrojtjes;
● Prodhuesi i 10-të më i madh i çelikut në botë (32.4 milionë tonë).

Burimi/Facebook