Tema: Si të identifikojmë “një grabitqar seksual”(pedofil)?

0
102

Prindërit shpesh përpiqen të kuptojnësi duket një pedofil ,si mendojnë ata ,si tingëllojnë dhe me shumë. E verteta e cështjes është se ata nuk duken ndryshe nga tjerët. Si prindër gjithë duan ti mbrojnë fëmijët tanë nga grabitqarët ,por si ti mbajmë të sigurt kur nuk I identifikojmë dot. Cdokush mund të jetë i tillë , sepse identifikimi I tij është i vështirë vecanërisht shumicës së këtyre pedofileve i besohen fëmijëve që ata abuzojnë. Mund të jetë një fqinj , një anëtar tjetër i familjes ose një bashkëpunëtor i besuat. Shumica e njerzve nuk mendojnë për mamin e babin , ose rastin e një prindit të vetëm. Ngacmuesit e fëmijëve vijnë nga gjitha sferat e jetës në të gjitha grupet socio-ekonomike . Ata mund të jenë femra/meshkuj,të pasur/të varfër,të punësuar/të papunësuar,fetar/jofetar,me arsim të lartë apo jo,apo nga cfarëdo race.
Pedofil quhet një adoleshent I rritur ose I moshës vone (zakonisht 16vjec ose me I vjetër), i cili objekt seksual janë fëmijët para-pubertetit (zakonisht deri ne moshën 13vjec).
Adoleshentët që janë 16vjec duhet të jenë një diferenc moshes 5-vjecarë midis fëmijësh dhe vetes ,në mënyrë që të konsiderohen ngacmuese të fëmijëve .(DSM-IV,TR 2006). Shënim:Një pedofil shfaq një sërë karakteristikat të personalitetit duhet kuptuar se nuk janë vetëm këto lloj karakteristikash që e përcaktojnë përfundimisht se një person është pedofil. Nëse kto tregues të kombinonin me një model sjelljeje që ngjall dyshim e me një sërë arsye tjera të mundshme për të bësh se është pedofil. Karakteristikat e pedofilit.
Karakteristikat dhe treguesit e sjelljes se një pedofil janë si më poshtë ;. 1.Është me shpesh një mashkull I rritur.
2.Zakonisht është i martuar.
3.Punon në një gamë profesionesh ,nga punëtor i pakualifikuar deri tek drejtues korporatës.
4.Lidhet me mirë me fëmijët së të rriturit.
5.Shoqërohen me pak të rritur ,nëse nuk janë pedofil. 6.Zakonisht preferohen fëmijët e një grupmoshë të caktuar. 7.Zakonisht preferon ose meshkujt ose femrat ,por mund të jetë biseksual. 8.Mund të kërkojë punsimi ose të jet vullnetar me programe që përfshirjen fëmije të.moshës së preferuar.
9.I ndjek fëmijët për qëllime seksuale .
10.Shpesh fotografon ose mbledh fotografi të viktimave të tij ,të veshura , nudo ose me akte të qarta seksuale.
11.Mbledh erotiken e fëmijeve dhe pornografine për të rritur. 12.Mund të zotërojë dhe tu jape narkotike viktimave te tij për tulur frenimin e tyre. 13.Zakonisht eshte mjaft inteligjent për të kuptuar se ka një problem personal dhe per të kuptoj ashpërsin e tij.
14.Mund të bëjë përpjekje të mëdha për të fshehur aktivitetin e tij të paligjshëm. 15.Shpesh racionalizon aktivitetet e tij të paligjshme , duke theksuar ndikimin e tij pozitiv mbi viktimen dhe duke shtypur ndjenjat për dëmin që ka bëre.
16.Shpesh e portretizojë fëmijën si agresor.Kjo zakonisht ndodh pasi fëmija kupton duke mos I dhëneë”favorizime seksuale” fëmija do ta marrë at që dëshiron, si lodra , veshje apo udhëtime të reja.
17.Flet për fëmijët në të njëjtën mënyre sic do flitej për një dashur ose bashkëshort të rritur .
18.Shpesh ka qenë viktimë e ngacmimit të fëmijëve dhe shpesh kërkon fëmijë në moshën ose fazën e zhvillimit në të cilin është ngacmuar.
19.Shpesh kërkon botime dhe organizatat që mbeshtesin besimet dhe praktikat e tij seksuale.
20.Zakonisht korrespondon me pedofil të tjerë dhe shkëmben pornografinë e fëmijëve dhe erotiken si dëshmi të përfshirjes.
21.Zakonisht është jo i dhunshme dhe ka pak probleme me ligjin(pedofilet janë shpesh anëtar të respektuar të komunitetit).
Shenim:Cdokush mund të rezultojë të jetë pedofil , shumica e pedofilëve janë pavarësisht nëse viktimat janë meshkuj/femra shumë grabitqar seksual janë histori abuzimi në të kaluarën e tyre qoftë fizike apo seksuale. Disa kanë dhe sëmundje mendore crregullimi humori ose personalitetit. Pedofilet femra më shumë abuzojnë me djemtë se vajzat. Burrat heterosexual/homoseksual kanë të ngjarë të jenë pedofil me shumë ngjasa ka I fundit.
Kujdes
Pedofilët janë të aftë të gjejnë fëmijë të trazuar ose tërhequr kjo është një aftësi që e kan fitu me vite arrijnë të identifikojnë cfunksion e cfarë jo.Teknika me e zakonshme e përdorur nga pedofilët për të marrë seks nga fëmijët është metoda e joshjes. Megjithëse fëmija mund të jetë 10vjec, pedofil do i shpërndajë shënjestren dhurata, do ta coj në parqe argëtimi ;muze;restorante dhe vende tjera interesi.
Asgjë nuk është me e rëndësishme se siguris e fëmijësh suaj. Askush nuk dëshiron të nxisë perfundime të nxituata për njerezit e tjerë ,ju sjeni asnjëher të sigurt kur mirëqënia e fëmijësh është në rrezik.Pedofilia është një rrezik real që mund të ndryshojë përgjithmonë jetën e një fëmijë. Fëmijët që kanë pësuar sulme seksuale janë subjekt I traumave gjatë gjithë jetës dhe kam vështirësi të ecin përpara. Fatkeqësisht shumë pedofil kërkojnë punë që pë rfshirjen punën me fëmijët.Ka kaq shum situata që fëmijët gjenden bën mbikqyrjen e të rriturve-shkolla,stervitje ,futbolli,në oborrin e fqinjit –një prind duhet të jetë I kujdesshme dhe vigjilent cdo kohë .Për të qëndruar të përgatitur është e rëndësishme të njihen cilësit e mundshme të një pedofili.


Prindërit shpesh përpiqen të kuptojnë si duket një pedofil ,si mendojnë ata ,si tingëllojnë dhe më shumë. E vërteta e cështjes është se ata nuk duken ndryshe nga tjerët. Si prindër gjithë duan ti mbrojnë fëmijët tanë nga grabitqarët , por si ti mbajmë të sigurt kur nuk I identifikojmë dot. Cdokush mund të jetë i tillë , sepse identifikimi I tij është i vështirë vecanërisht shumicës së këtyre pedofileve i besohen fëmijëve që ata abuzojnë. Mund të jetë një fqinjë , një anëtar tjetër i familjes ose një bashkëpunëtor i besuat. Shumica e njerzve nuk mendojnë për mamin e babin ,ose rastin e një prindit të vetëm. Ngacmuesit e fëmijëve vijnë nga gjitha sferat e jetës ne të gjitha grupet socio-ekonomike . Ata mund të jenë femra/meshkuj,të pasur/të varfër;të punsuar/të papunsuar;fetar/jofetar;me arsim tlartë apo jo,apo nga cfaredo race.
Pedofil quhet një adoleshent i rritur ose i moshës vonë (zakonisht 16vjec ose më i vjetër), i cili objekt seksual janë fëmijët para-pubertetit (zakonisht deri në moshën 13vjec). Adoleshentët që janë 16vjec duhet të jenë një diferenc moshës 5-vjecare midis fëmijësh dhe vetes ,në mënyrë që të konsiderohen ngacmuese të fëmijëve .(DSM-IV,TR 2006).
Shënim:
Një pedofil shfaq një sërë karakteristikat të personalitetit duhet kuptuar se nuk janë vetëm këto lloj karakteristikash që e përcaktojnë përfundimisht se një person është pedofil. Nëse këto tregues të kombinonin me një model sjelljeje që ngjall dyshim e me një sërë arsye tjera të mundshme për të bësh se është pedofil.
Karakteristikat e pedofilit.
Karakteristikat dhe treguesit e sjelljes së një pedofil janë si më poshtë . 1.Është me shpesh një mashkull I rritur.
2.Zakonisht është i martuar.
3.Punon në një gamë profesionesh ,nga punëtor i pakualifikuar deri tek drejtues korporatës.
4.Lidhet me mirë me fëmijët se të rriturit.
5.Shoqërohen me pak të rritur ,nëse nuk janë pedofil. 6.Zakonisht preferohen fëmijët e një grupëmoshe të caktuar. 7.Zakonisht preferon ose meshkujt ose femrat ,por mund të jetë biseksual. 8.Mund të kërkojë punsimi ose të jet vullnetar me programe që përfshirjen fëmijë të moshës së preferuar.
9.I ndjek fëmijët për qëllime seksuale .
10.Shpesh fotografon ose mbledh fotografi të viktimave të tij ,të veshura ,nudo ose me akte të qarta seksuale.
11.Mbledh erotiken e fëmijëve dhe pornografinë për të rritur. 12.Mund të zotërojë dhe tu japë narkotike viktimave të tij për të ulur frenimin e tyre. 13.Zakonisht është mjaft inteligjent për të kuptuar se ka një problem personal dhe për të kuptoj ashpërsin e tij.
14.Mund të bëjë përpjekje të mëdha për të fshehur aktivitetin e tij të paligjshëm. 15.Shpesh racionalizon aktivitetet e tij të paligjshme ,duke theksuar ndikimin e tij pozitiv mbi viktimën dhe duke shtypur ndjenjat për dëmin që ka bërë.
16.Shpesh e portretizojë fëmijën si agresor. Kjo zakonisht ndodh pasi fëmija kupton duke mos i dhënë “favorizime seksuale” fëmija do ta marre at që dëshiron,si lodra ,veshje apo udhëtime të reja.
17.Flet për fëmijët në të njëjtën mënyrë sic do flitej për një të dashnor ose bashkëshort të rritur .
18.Shpesh ka qënë viktimë e ngacmimit të fëmijëve dhe shpesh kërkon fëmijë në moshën ose fazën e zhvillimit në të cilin është ngacmuar. ,19.Shpesh kërkon botime dhe organizatat që mbështesin besimet dhe praktikat e tij seksuale.
20.Zakonisht korrespondon me pedofil të tjerë dhe shkëmben pornografinë e fëmijëve dhe erotikën si dëshmi të përfshirjes.
21.Zakonisht është jo i dhunshmë dhe ka pak probleme me ligjin(pedofilet janë shpesh anëtar të respektuar të komuniteti).
Shënim:
Cdokush mund të rezultojë të jetë pedofil ,shumica e pedofilëve janë pavarësisht nëse viktimat janë meshkuj/femra shumë grabitqar seksual janë histori abuzimi në të kaluarën e tyre qoftë fizike apo seksuale. Disa kanë dhe sëmundje mendore ,crregullimi humori ose personalitetit. Pedofilet femra më shumë abuzojnë me djemt se vajzat. Burrat heterosexual/homoseksual kanë të ngjarë të jen pedofil më shumë ngjasa ka i fundit. Kujdes,Pedofilet janë të aftë të gjejnë fëmijë të trazuar ose tërhequr kjo është një aftësi që e kanë fitu me vite arrijnë të identifikojnë cfunksion e cfarë jo.Teknika me e zakonshme e përdorur nga pedofilët për të marrë seks nga fëmijët është metoda e joshkës. Megjithëse fëmija mund të jet 10vjec, pedofil do , shpërndaje shënjestren dhurata, do ta coj në parqe argë timi , muze, restorante dhe vende tjera interesi. Asgjë nuk është më e rëndësishme se siguris e fëmijësh suaj. Askush nuk dëshiron të nxisë përfundime të nxituata për njerëzit e tjerë ,ju sjeni asnjëher të sigurt kur mirëqënia e fëmijësh është në rrezik. Pedofilia është një rrezik real që mund të ndryshojë përgjithmonë jetën e një fëmijë. Fëmijët që kanë pësuar sulme seksuale janë subjekt i traumave gjatë gjithë jetës dhe kam vështirësi të ecin përpara. Fatkëqësisht shumë pedofil kërkojnë punë që përfshirjen punën me fëmijët. Ka kaq shumë situata që fëmijët gjenden bën mbikqyrjen e të rriturve-shkolla,stërvitje ,futbolli,në oborrin e fqinjit -një prind duhet tëjet i kujdesshme dhe vigjilent cdo kohë. Për të qëndruar të përgatitur është e rëndësishme të njihen cilësit e mundshme të një pedofili.

Shkruar nga Ejona Grozha